Burs Kapsamı ve Süresi

-A +A
  1. Burslar, projedeki görevine devam etmesi koşuluyla bursiyerin desteklenmeye başlandığı tarih esas alınarak proje süresi içerisinde kalmak ve aralıksız kullanılmak şartıyla aşağıdaki belirtilen sürelerin sonunda sona erdirilir. 
    • Lisans öğrencileri için en fazla 6 ay
    • Tezli yüksek lisans öğrencileri için en fazla 12 ay
    • Doktora öğrencileri için en fazla 24 ay
    • Doktora sonrası araştırmacılar için en fazla 12 ay
  2. Projenin burs destek süresinden daha erken bitmesi halinde bursiyerlik durumu da sonlandırılır.