Genel Bilgi

Türkçe

Önemli Hususlar

Bir yürütücü bu programa aynı anda birden fazla proje önerisi ile başvuru yapamaz.

Bu programa yapılacak başvurular TÜBİTAK destek programlarından faydalanan yürütücü/araştırmacılara uygulanan projelerde görev alma kotasına dahil edilmez.

Son başvuru tarihi itibariyle 2244 Sanayi Doktora Programı ve 2247-B Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Projeleri Güçlendirme Desteği hariç BİDEB Araştırma Burs veya Desteklerinden yararlanmakta olanlar bu programa başvuru yapamaz.

Destek Kapsamı, Miktarı ve Süresi

Bu destek kapsamında bilimin ve teknolojinin her alanında ülkemiz açısından çığır açıcı nitelikte gelişmeler sağlamaya yönelik hedefler içeren, alanında önemli boşlukları giderebilme ve araştırmacılara yeni bir bakış açısı kazandırabilme fırsatı sunan, önemli bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli olan projelere ve bu projeleri gerçekleştirecek olan yurt içindeki genç bilim insanlarına destek verilmesi hedeflenmektedir. Bu program kapsamında hibe destek olarak;

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Malta Bilim ve Teknoloji Konseyi arasında imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü” çerçevesinde, 2024-2025 yıllarında ikili işbirliği projeleri desteklenecektir.

Bu kapsamda, “2565 - Araştırma Projeleri –Malta Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MCST) ile İkili İşbirliği Programı” ve “2565 – Ar-Ge ve Yenilik Projeleri –Malta Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MCST) ile İkili İşbirliği Programı” başlıkları altında başvurular açıktır.

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Çin Bilimler Akademisi (CAS) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Çinli bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. TÜBİTAK-CAS ikili işbirliği projelerine araştırma ve seyahat desteği verilmektedir.

Program son başvuru tarihi 26 Mayıs 2023 olup e-imza için son tarih 2 Haziran 2023'dür.

Proje başvuruları TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Dairesi Proje Başvuru Sistemi (UİDB-PBS) üzerinden yapılmaktadır.

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Malezya Sanayi-Hükümet Yüksek Teknoloji Grubu (MIGHT) arasında, iki ülkenin bilim insanlarınca gerçekleştirilecek olan ortak akademi-sanayi iş birliği projelerinin desteklenmesinin planlandığı 2022 yılı ikili iş birliği çağrısının son başvuru tarihi 1 Şubat 2023 olarak belirlenmişti.

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Alman bilim insanları arasında ortak projeler kapsamındaki seyahatler desteklenmektir.

Çağrı 23 Ocak 2023 saat 17:30’a kadar açık olacaktır. E-imzaların tamamlanması için olan son tarih ise  30 Ocak  2023 saat 17:30’dur.

Başvurular https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.  

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Sırbistan Cumhuriyeti Bilim, Teknolojik Gelişme ve Yenilik Bakanlığı (the Ministry of Science, Technological Development and Innovation of the Republic of Serbia (NITRA) arasındaki iş birliği çerçevesinde ülkemizde ve Sırbistan’daki bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektedir.

TÜBİTAK – NITRA iş birliği projelerinde TÜBİTAK tarafından Türkiye’deki proje ekibinin uluslararası seyahat, yayılım ve bursiyer giderleri karşılanacaktır. Çağrı kapsamında Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi verilmeyecektir.

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Çinli bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. TÜBİTAK-NSFC ikili işbirliği projelerine araştırma ve seyahat desteği verilmektedir.

Program son başvuru tarihi 18 Mayıs 2023 (17:00) olup e-imza için son tarih 26 Mayıs 2023 (17:00)'dür.

Proje başvuruları TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Dairesi Proje Başvuru Sistemi (UİDB-PBS) üzerinden yapılmaktadır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi