Genel Bilgi

Türkçe

Hakkımızda

4007 – Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim - teknoloji arasın

Hakkımızda

4005 - Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı, öğretmenlere ve akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçl

Hakkımızda

4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı; bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadı

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü” çerçevesinde, 2022 yılında ikili işbirliği projeleri desteklenecektir.

Bu kapsamda, “2535 - Araştırma Projeleri –İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı (MSRT) ile İkili İşbirliği Programı” başlığı altında başvurular açıktır.

TÜBİTAK-İran MSRT işbirliği projelerinde Türk tarafına TÜBİTAK tarafından yurtdışı seyahat desteği ve araştırma desteği verilmektedir.

SEA-EU JFS Kapsamı

SEA-EU JFS Konsorsiyum Yapısı

Proje konsorsiyumu, “2+1” kuralı gereğince ya ikisi Güneydoğu Asya, biri Avrupa ülkelerinden yahut tam tersi olmak üzere, en az 3 proje ortağından oluşmalıdır.

Türkiye Avrupa ülkeleri arasında değerlendirilmektedir.

Destek Süresi

  1. “2205 Lisans Burs Programı” kapsamında bursiyer seçilip desteklenenler için bursiyerlik süresinin sonuna kadar,
  2. “2202 Bilim Olimpiyatları Programı” kapsamında en son yapılan Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olanlar için bir sonraki Birinci Aşama Sınavı’na kadar,
  3. “2249 Bilim ve Teknoloji Okulları Programı” kapsamında desteklenen TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencileri için 1. sınıftan lise mezuniyet tarihine kadardır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi