Genel Bilgi

Türkçe

Önemli Hususlar

Ulusal Patent Başvurularında;

Başvuru sahibi, TPE’nin internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapacağı araştırma raporu/inceleme raporu talebinde bulunurken dolduracağı form yoluyla www.tpe.gov.tr adresi üzerinden Ulusal Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği/Ulusal Patent İnceleme Raporu Desteği talebini de yapar.

Patent Tescil Ödülü, Vekil Desteği ve Patent Tescil Vekil Ödülüne başvurular TÜBİTAK’a yapılır.

Uluslararası Patent Başvurularında;

Süreçler

Destek Kapsamı

Türk Patent Enstitüsü’ne(TPE) yapılacak olan Ulusal Patent Başvurularında;

  • Araştırma Raporu Desteği,
  • İnceleme Raporu Desteği,
  • Vekil kullanılan başvurulara vekil desteği,
  • Patent alınması durumda ise Patent Sahibine ve başvuru süreçlerin patent vekillerine Patent Tescil ödülü

verilecektir.

WIPO, EPO, USPTO, ve JPO’ya yapılan patent başvurularında;

  • Başvuru veya Araştırma Raporu Desteği,
  • İnceleme Raporu Desteği,
  • EPO, USPTO veya JPO’dan Patent alınması durumunda patent ödülü

verilecektir.

Destek Miktarı

Program kapsamında TÜBİTAK BİDEB Araştırma Burs ve Destekleri Grup Yürütme Kurulu’nca başvurusu kabul edilen konuk bilim insanlarına 2018 yılı itibari ile;

Türkiye’ye tek seferlik geliş ve Türkiye’den tek seferlik dönüş yol giderleri
 
1-12 ay arası desteklenen bilim insanları için en fazla 70 TL/ay sağlık sigortası
 
Türkiye’de kalacakları sürelere göre aşağıdaki burs miktarları
0-1 ay arası  başvurular için;
Prof. Dr.’lar için 220 TL/gün
Doç. Dr.’lar için 180 TL/gün
Yrd. Doç. Dr.’lar için 147 TL/gün

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Tunus Yüksek Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı (MHESR) arasındaki ikili işbirliği çerçevesinde Türkiye ve Tunustaki bilim insanları arasında gerçekleştirilecek ortak projeler desteklenecektir.

Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları

Aşağıda sayılan destek kalemleri için destek sağlanır. Bu kalemler dışındakilere destek verilmez.

Destek üst limitleri aşağıda belirtilen tüm destek kalemleri için toplam: 50.000 TL

Destek kalemlerine göre üst limitler:

a) Yurtiçi/yurtdışı katılımcıların yol gideri: Seyahat bilet tutarı (Ekonomi sınıfı uçak, otobüs veya tren giderleri -yataklı tren hariç- karşılanır. Şehir içi ulaşım için hiçbir ödeme yapılmaz).

Tanımlar

İşbirliği yapılan ülkeler: TÜBİTAK’ın bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliği anlaşması olan ve aktif işbirliği gerçekleştirdiği veya gerçekleştirebileceği ülkelerdir.

Öncelikli ülkeler: TÜBİTAK ile işbirliği anlaşması olan veya bilim, teknoloji ve yenilik ilişkilerinin başlatılması, geliştirilmesi ve/veya mevcut işbirliklerinin belirli alanlara yönlendirilmesi hedeflenen stratejik önemi haiz ülkelerdir.

Destek Kapsamı

Etkinliğe yurtiçinden veya yurtdışından katılacak katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri, organizasyonun afiş, duyuru, broşür, toplantı programı, yaka kartı, not çoğaltma (fotokopi), bloknot,USB bellek, kalem ve toplantı ikram giderleri ile toplantı salonu kiralama giderleri karşılanır.

Promosyon amaçlı giderlere destek verilmez.

Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları

Aşağıda sayılan destek kalemleri için kısmi destek sağlanır.  Bu kalemler dışında hiçbir kalemden destek verilmez.
 
Destek üst limitleri aşağıda belirtilen tüm destek kalemleri için toplam200.000 TL
 
Destek kalemlerine göre üst limitler:
 
a) Etkinliğe yurtiçi veya yurtdışından davetli en çok 10 konuşmacının yol* ve konaklama gideri:
 

Destek Kapsamı

Etkinlik kapsamında,

• Yurt içi/yurt dışı davetli konuşmacıların yol giderleri,

• Organizasyon için bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, fotokopi, bloknot, kalem, USB bellek,

• Toplantı ikram giderlerine

destek sağlanır. Promosyon amaçlı giderlere destek verilmez.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi