Genel Bilgi

Türkçe

Destek Kapsamı

Bu çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Proje önerilerinde Pazar araştırması ve teknik yapılabilirlik incelemesinin de sunulması gerekmektedir. Çağrıya Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsayan bir Ar-Ge projesi sunulacaktır. Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirecektir. Müşteri Kuruluş, projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip edecektir.

Genel Bilgi

AMAÇ

1004 Programının amacı, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının, Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması ve mükemmeliyet merkezi haline gelmesi için ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, yurt içinde yapılan, izlenebilir hedefleri olan, bilimsek nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma programlarını desteklemektir.

 

Burs Kapsamı ve Süresi

STAR Lisans ve Genç STAR Çağrıları:

  • Burslar, projedeki görevine devam etmesi koşuluyla bursiyerin desteklenmeye başlandığı tarih esas alınarak proje süresi içerisinde kalmak ve aralıksız kullanılmak şartıyla maksimum 6 aylık süre sonunda sona erdirilir. 
  • Projenin 6 aydan daha erken bitmesi halinde bursiyerlik durumu da sonlandırılır.

STAR Öğretmen Çağrısı:

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi