Genel Bilgi

Türkçe

Üyeler

Belmont Forum Üyeleri, kamu ya da özel sektöre ait, ulusal veya uluslararası araştırma fonu kaynaklarını yasal olarak yönlendirme yetkisine sahip ve Belmont Forum Konu Başlıklarına yönelik faaliyet gösteren kuruluşlardır.

Yönetim Şekli

Belmont Forum üyeleri tarafından genel toplantılar arasında Belmont Forum aktivitelerini desteklemek ve yeni aktiviteler önermek için Yönetim Kurulu seçilir. Yönetim Kurulu tarafından Belmont Forum sözcüsü olarak görevlendirilmek ve Belmont Forum’u dışarıda temsil etmek üzere iki Eş-Başkan seçilir.

Ortak Araştırma Aksiyonu (Colloboreative Research Action – CRA)

Belmont Forum, ortak araştırma aksiyonları aracılığıyla küresel çevre değişikliği araştırmalarına destek vermektedir.

Genel Bilgi

Belmont Forum, küresel çevre değişiklikleri alanındaki araştırmaları uluslararası ve disiplinler arası bir yaklaşımla desteklemek amacıyla dünyanın önde gelen bilimsel ve teknolojik araştırma kuruluşlarının oluşturduğu bir gruptur.

Genel Bilgi

2515 COST Destek Programı Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (European Cooperation in Science and Technology-COST Association) bünyesindeki COST Aksiyonu adı verilen uluslararası tematik ağlara Türk araştırmacıların katılım sağlaması ve bu doğrultuda COST Aksiyonlarıyla konu bakımından uyumlu Ar-Ge projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Proje başvuruları http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilmektedir.

Ortak Bulma Aracı

Program kapsamında açılan çağrılara başvurmak amacıyla ortak bulmak ve konsorsiyum oluşturmak için PRIMA resmi internet sayfasında yer alan Ortak Bulma Aracı’na buradan ulaşabilirsiniz.

Dış Danışman Veritabanı

PRIMA çağrılarına sunulan proje önerilerinin değerlendirilmesi ve programın yürütülmesinde gerek duyulabilecek diğer hususlarda bağımsız dış danışmanların uzmanlığına başvurulmaktadır.

PRIMA bağımsız dış danışman veritabanına buradan kaydolabilirsiniz.

Diğer COST Ağ Destekleri: Kısa Süreli Bilimsel Ziyaret (STSM) ve Uluslararası Konferans (ITC Conference)

1. COST KAPSAMA HEDEF ÜLKELERİ KONFERANS DESTEĞİ (INCLUSIVENESS TARGET COUNTRIES-ITC CONFERENCE GRANT)

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimi Geliştirme Kurumu (Science Development Foundation of the Republic of Azerbaijan – SDF) arasındaki işbirliği çerçevesinde, Türk ve Azeri bilim insanları arasında, aşağıda belirtilen alanlarda gerçekleştirilecek ortak Ar-Ge ve inovasyon projeleri desteklenecektir:

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasında imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü” çerçevesinde, 2020-2022 yıllarında desteklenmek üzere, “2516 - Araştırma Projeleri - Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF)-MSIT ile İkili İşbirliği Programı” ve

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi