Genel Bilgi

Türkçe

Destek Miktarı (Dr. Öğrencileri)

TÜBİTAK destekli projelerde bursiyer olarak yer alan doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar bu program kapsamında belirlenen göstergeler doğrultusunda proje yürütücüsü (2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programında proje danışmanı) tarafından hesaplanan performans puanına göre aylık burs alabilir. Aylık burs miktarı başvuru tarihinde beyan edilen performans puanı üzerinden hesaplanır. Bursiyerin projeden tam veya kısmi burs alması performans bursunun miktarını değiştirmez.

Destek Kapsamı

Burs dönemleri Şubat-Temmuz ve Ağustos-Ocak aylarını kapsayacak şekilde iki dönem olarak belirlenmiştir. Başvurular, Şubat-Temmuz burs dönemi için Ağustos ayında, Ağustos-Ocak burs dönemi için Şubat ayında alınır. Performans bursları, başvuru yapılan burs dönemi içinde TÜBİTAK destekli projelerde bursiyer olarak görev alınan süreler dikkate alınarak geriye dönük ödenir. Bir aylık bursa hak kazanılabilmesi için o ay içinde bir projede en az 10 gün görev alınması gerekir.

Genel Bilgi

2519 - COST Çalışma Grubu Destek Programı Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (European Cooperation in Science and Technology-COST Association) bünyesindeki COST Aksiyonu adı verilen uluslararası tematik ağlarda yer alan Çalışma Gruplarında (Working Group-WG) üye Türk araştırmacıların COST Aksiyonlarıyla konu bakımından uyumlu Ar-Ge projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Proje başvuruları http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilmektedir.

Burs Miktarı ve Süresi

  • Program kapsamında desteklenen araştırmacılara verilecek destek miktarı net 3000 USD’dir.
  • Destek süresi en az 12 ay, en fazla 24 ay olmak koşulu ile TÜBİTAK tarafından tahsis edildiği bildirilen süre kadardır. Destek süresinin sonunda en fazla 24 ay daha burssuz olarak Prof. Dr. Aziz Sancar’ın laboratuvarında doktora sonrası araştırmacı olarak çalışılabilir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi