Genel Bilgi

Türkçe

Geçmiş Dönem Verileri

2020 yılı 2. Dönemde Bilimsel Değerlendirmeye giren 426 kişiden 187’sinin desteklenmesi uygun görülmüştür. Destek oranı %43,89’tür.

2020 yılı 2. dönem başvurularına dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

Başvuruda bulunan 427 kişiden 426’sı bilimsel değerlendirmeye alınmıştır. Toplamda 187 kişi desteklenmiştir. Başvuruda bulunan adayların %.43,79’u, bilimsel değerlendirmeye giren adayların %43,89’u desteklenmiştir.

Önemli Hususlar

Bir yürütücü bu programa aynı anda birden fazla proje önerisi ile başvuru yapamaz.

Bu programa yapılacak başvurular TÜBİTAK destek programlarından faydalanan yürütücü/araştırmacılara uygulanan projelerde görev alma kotasına dahil edilmez.

Son başvuru tarihi itibarıyla 2244 Sanayi Doktora Programı hariç BİDEB Araştırma Burs veya Desteklerinden yararlanmakta olanlar bu programa başvuru yapamaz.

Destek Kapsamı, Miktarı ve Süresi

Bu destek kapsamında bilimin ve teknolojinin her alanında ülkemiz açısından çığır açıcı nitelikte gelişmeler sağlamaya yönelik hedefler içeren, alanında önemli boşlukları giderebilme ve araştırmacılara yeni bir bakış açısı kazandırabilme fırsatı sunan, önemli bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli olan projelere ve bu projeleri gerçekleştirecek olan yurt içindeki genç bilim insanlarına destek verilmesi hedeflenmektedir. Bu program kapsamında hibe destek olarak;

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Malta Bilim ve Teknoloji Konseyi arasında imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü” çerçevesinde, 2022-2023 yıllarında ikili işbirliği projeleri desteklenecektir.
Bu kapsamda, “2565 - Araştırma Projeleri –Malta Bilim ve Teknoloji Konseyi (MCST) ile İkili İşbirliği Programı”  ve “2565 – Ar-Ge ve Yenilik Projeleri –Malta Bilim ve Teknoloji Konseyi (MCST) ile İkili İşbirliği Programı” başlıkları altında başvurular açıktır.

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Çin Bilimler Akademisi (CAS) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Çinli bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. TÜBİTAK-CAS ikili işbirliği projelerine araştırma ve seyahat desteği verilmektedir.

Program son başvuru tarihi 5 Mayıs 2021 olup e-imza için son tarih 12 Mayıs 2021'dir.
Proje başvuruları TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Dairesi Proje Başvuru Sistemi (UİDB-PBS) üzerinden yapılmaktadır.

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Malezya Sanayi-Hükümet Yüksek Teknoloji Grubu (Malaysian Industry-Government Group for High Technology-MIGHT) arasında açılan çağrı kapsamında iki ülkenin bilim insanlarınca gerçekleştirilecek olan ortak akademi-sanayi işbirliği projeleri desteklenecektir. 12 Şubat 2021 tarihine kadar açık kalacak çağrı kapsamında “COVID-19 sonrası yeni normale uyum sağlayabilmek odaklı”,

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Alman bilim insanları arasında ortak projeler kapsamındaki seyahatler desteklenmektir.

Çağrı 21 Aralık 2020 saat 17:30’a kadar açık olacaktır. E-imzaların tamamlanması için olan son tarih ise 28 Aralık 2020 saat 17:30’dur.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi