Genel Bilgi

Türkçe

Destek Kapsamı

Bu programın amacı; araştırmalarını Türkiye’de yapacak, doktorasını almış veya yurt dışında bir doktora programına kayıtlı yabancı ülke vatandaşı genç araştırmacılara mali destek sağlayarak ülkemizin bilim ve teknoloji alanında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesidir.


Destek Kapsamı

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Çinli bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. TÜBİTAK-NSFC Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İkili İşbirliği Çağrısı kapsamındaki projelere araştırma ve seyahat desteği verilmektedir.

Program son başvuru tarihi 23 Haziran 2022 (17:00) olup e-imza için son tarih 30 Haziran 2022 (17:00)'dir.

Proje başvuruları TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Dairesi Proje Başvuru Sistemi (UİDB-PBS) üzerinden yapılmaktadır.

Destek Miktarı (Dr. Sonrası Araştırmacılar)

TÜBİTAK destekli projelerde bursiyer olarak yer alan doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar bu program kapsamında belirlenen göstergeler doğrultusunda proje yürütücüsü (2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programında proje danışmanı) tarafından hesaplanan performans puanına göre aylık burs alabilir. Aylık burs miktarı başvuru tarihinde beyan edilen performans puanı üzerinden hesaplanır. Bursiyerin projeden tam veya kısmi burs alması performans bursunun miktarını değiştirmez.

Destek Miktarı (Dr. Öğrencileri)

TÜBİTAK destekli projelerde bursiyer olarak yer alan doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar bu program kapsamında belirlenen göstergeler doğrultusunda proje yürütücüsü (2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programında proje danışmanı) tarafından hesaplanan performans puanına göre aylık burs alabilir. Aylık burs miktarı başvuru tarihinde beyan edilen performans puanı üzerinden hesaplanır. Bursiyerin projeden tam veya kısmi burs alması performans bursunun miktarını değiştirmez. 

Destek Kapsamı

Burs dönemleri Şubat-Temmuz ve Ağustos-Ocak aylarını kapsayacak şekilde iki dönemdir. Burs ödemeleri; Şubat-Temmuz dönemi için Eylül, Ağustos-Ocak dönemi için Mart ayında olmak üzere 6’şar aylık dönemler halinde toplu olarak yapılır. Burs ödemeleri, başvuru yapılan burs dönemi içinde TÜBİTAK destekli projelerde bursiyer olarak görev alınan süreler dikkate alınarak aylık olarak hesaplanır. Bir aylık bursa hak kazanılabilmesi için o ay içinde bir projede en az 10 gün görev alınması gerekir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi