Genel Bilgi

Türkçe

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı (Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan – MID Uzbekistan) arasındaki işbirliği çerçevesinde, iki ülkenin sanayi kuruluşları arasında gerçekleştirilecek olan ortak Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecektir.

Bahsekonu çağrı, bilimsel ve teknolojik alanların tamamına açık bulunmaktadır.

Genel Bilgi

TÜBİTAK Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF) arasındaki işbirliği çerçevesinde, Türk ve Katarlı bilim insanları arasındaki ortak projeler desteklenmektir. Ortak projelerde, her bir ülkeden, en az bir akademik kurum ile en az bir sanayi kuruluşunun yer alacağı konsorsiyumların tesis edilmesi gerekmektedir. Proje kapsamındaki çalışmaların Türkiye’de farklı özel kuruluşlar tarafından yürütülecek olması durumunda, TÜBİTAK’a yapılacak proje başvurularının, birbirini tamamlayan alt projelerden oluşturulması gerekmektedir.

Genel Bilgi

TÜBİTAK ile Tayland Ulusal Bilim ve Teknoloji Kalkınma Ajansı (NSTDA) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Taylandlı bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. TÜBİTAK-NSTDA işbirliği projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

Ortak projeler yalnızca aşağıdaki tematik alanlarda desteklenecektir:

Üyeler

Belmont Forum Üyeleri, kamu ya da özel sektöre ait, ulusal veya uluslararası araştırma fonu kaynaklarını yasal olarak yönlendirme yetkisine sahip ve Belmont Forum Konu Başlıklarına yönelik faaliyet gösteren kuruluşlardır.

Yönetim Şekli

Belmont Forum üyeleri tarafından genel toplantılar arasında Belmont Forum aktivitelerini desteklemek ve yeni aktiviteler önermek için Yönetim Kurulu seçilir. Yönetim Kurulu tarafından Belmont Forum sözcüsü olarak görevlendirilmek ve Belmont Forum’u dışarıda temsil etmek üzere iki Eş-Başkan seçilir.

Genel Bilgi

Belmont Forum, küresel çevre değişiklikleri alanındaki araştırmaları uluslararası ve disiplinler arası bir yaklaşımla desteklemek amacıyla dünyanın önde gelen bilimsel ve teknolojik araştırma kuruluşlarının oluşturduğu bir gruptur.

Genel Bilgi

2515 COST Destek Programı Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (European Cooperation in Science and Technology-COST Association) bünyesindeki COST Aksiyonu adı verilen uluslararası tematik ağlara Türk araştırmacıların katılım sağlaması ve bu doğrultuda COST Aksiyonlarıyla konu bakımından uyumlu Ar-Ge projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Proje başvuruları http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilmektedir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Genel Bilgi