İzleme Yöntemi

-A +A
  • Proje başvurusunda belirtilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı izleyiciler tarafından yerinde kontrol edilir.
  • Desteklenen Bilim Fuarlarının izleme süreci, “4006 -TÜBİTAK Bilim Fuarları Destek­leme Programı Usul ve Esaslarının 11. Maddesinde yer alan hükümlere göre gerçek­leştirilir. İzleyici Raporu, izleme sürecinde görevlendirilen kişi tarafından, TÜBİTAK’ın belirlediği süre içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresine giriş yapılarak oluşturulur.
  • Proje kapsamında hazırlanan poster, afiş, branda vb. görsel materyallerde program adı ve logosu kullanılır.
  • İzleme sürecine ilişkin ayrıntılı açıklamalar, http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresinde yer alan Bilim Fuarları Kılavuzu’nda mevcuttur.