İzleme Yöntemi

-A +A
  • Proje başvurusunda belirtilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı izleyiciler tarafından yerinde kontrol edilir.
  • Desteklenen Bilim Fuarlarının izleme süreci, 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Usul ve Esaslarının 11. maddesinde yer alan hükümlere göre gerçekleştirilir. İzleyici Raporu, izleme sürecinde görevlendirilen kişi/kişiler tarafından, TÜBİTAK’ın belirlediği süre içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresine giriş yapılarak oluşturulur.
  • Proje kapsamında hazırlanan poster, afiş, branda, tişört, şapka vb. görsel materyallerde Program adı ve logosu kullanılır. Alt projelerin sunumunda kullanılacak posterlerin 4006-A ve 4006-B Bilim Fuarları Kılavuzlarında belirtilen özelliklere göre hazırlanması esastır.
  • İzleme sürecine ilişkin ayrıntılı açıklamalar, http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresinde yer alan 4006-A ve 4006-B Bilim Fuarları Kılavuzlarında mevcuttur.