Değerlendirme Kriterleri

-A +A

Puan Değeri

Seviye Açıklaması

 

5

Projenin amacı açık, anlamlı, uygulanabilir ve etiktir.

Projenin yöntemi bilimsel veri elde etmeye yönelik açık, anlaşılabilir ve izlenebilir adımlardan oluşmuştur.

Projenin beklenen sonuçları ortaya konulmuştur.

Projede bilimsel dil kullanılmıştır.

Proje, çağrı metninde belirtilen bilim fuarlarının genel amaçları ile örtüşmektedir.

 

4

Projenin amacı büyük ölçüde açık, anlamlı, uygulanabilir ve etiktir.

Projenin yöntemi bilimsel veri elde etmeye yönelik büyük ölçüde açık, anlaşılabilir ve izlenebilir adımlardan oluşmaktadır.

Projenin beklenen sonuçları büyük ölçüde ortaya konulmuştur.

Projede bilimsel dil büyük ölçüde kullanılmıştır.

Proje, çağrı metninde belirtilen bilim fuarlarının genel amaçları ile büyük ölçüde örtüşmektedir.

 

3

Projenin amacı kısmen açık, anlamlı, uygulanabilir ve etiktir.

Projenin yöntemi bilimsel veri elde etmeye yönelik kısmen açık, anlaşılabilir ve izlenebilir adımlardan oluşmaktadır.

Projenin beklenen sonuçları kısmen ortaya konulmamıştır.

Projede bilimsel dil kısmen kullanılmıştır.

Proje, çağrı metninde belirtilen bilim fuarlarının genel amaçları ile kısmen örtüşmektedir.

 

2

Projenin amacı yeterince açık, anlamlı, uygulanabilir ve etik değildir.

Projenin yöntemi bilimsel veri elde etmeye yönelik yeterince açık, anlaşılabilir ve izlenebilir adımlardan oluşmamaktadır.

Projenin beklenen sonuçları yeterince ortaya konulmamıştır.

Projede bilimsel dil yeterince kullanılmamıştır.

Proje, çağrı metninde belirtilen bilim fuarlarının genel amaçları ile yeterince örtüşmemektedir.

1

Projenin amacı açık, anlamlı, uygulanabilir ve etik değildir.

Projenin yöntemi bilimsel veri elde etmeye yönelik açık, anlaşılabilir ve izlenebilir adımlardan oluşmamaktadır.

Projenin beklenen sonuçları ortaya konulmamıştır.

Projede bilimsel dil kullanılmamıştır.

Proje, çağrı metninde belirtilen bilim fuarlarının genel amaçları ile örtüşmemektedir.