Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

-A +A

· Proje yürütücüsünün, yürütücü kurum/kuruluşta kadrolu ve tam zamanlı görevli (sözleşmeli öğretmenler dâhil) bir öğretmen olması,

· Başvuruda bulunacak proje yürütücüsünün ARBİS kaydının olması,

· Proje yürütücüsünün sisteme girişini yaptığı IBAN bilgisinin güncel ve aktif olması,

· Her kurum/kuruluştan sadece bir Bilim Fuarı başvurusunun yapılmış olması,

· Bir kurum/kuruluşun aynı çağrı döneminde sadece bir çağrıya (4006-A ya da 4006-B) başvurabilmesi,

· 4006-A ve 4006-B çağrılarına başvuru yapabilecek kurum/kuruluşlarla ilgili kısıtlara dikkat edilmesi,

· Programa, çağrı metinlerinde belirtilen tüm kurum/kuruluşların en fazla 20 alt proje ile başvuruda bulunması,

· 4006-A çağrısına yapılacak proje başvurusunun çağrı metninde yer alan tematik konulardan en az beş (5) tanesini içeren alt projelerden oluşması,

· 4006-B çağrısına yapılacak proje başvurusunun en fazla 3 farklı tematik konudan hazırlanacak alt projelerden oluşması ve seçilecek tematik konuların toplamda en az 3 farklı ana alan ile ilişkilendirilmesi,

· Başvuruda sunulan alt projelerin Araştırma, İnceleme ve Tasarım proje türüne uygun olarak hazırlanması ve alt projelerin dengeli bir şekilde yer alması,

· Başvuruda hazırlanan alt projelerin öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden yola çıkılarak geliştirilmiş ve danışman öğretmen desteği ile hazırlanmış olması,

· Başvuruda alt projenin türü, ana alanı, tematik konusu, amacı, yöntemi ve beklenen sonucunun belirtilmesi,

· Başvuruda önerilen alt projelerde programın genel amaçları ile örtüşmeyen ve bilimsel bir yaklaşım içermeyen alt projelerin yer almaması,

· Başvuruda bilimsel etik ilkeler dikkate alınmadan hazırlanan alt projeler, insan ve hayvan sağlığı için risk ve tehlike içeren her türlü deney ve uygulamalar için veri toplama aracı/araçları sisteme yüklenmiş ya da bu araçlar için gerekli resmi veya etik kurul izinlerinin alınmış olması,

· Alt projelerde kullanılacak test, anket vb. ölçme araçlarının sisteme yüklenmiş olması,

· Başvuruların başvuru son tarihine kadar yapılarak tamamlanmış olması ve onaylanması gerekir.

 

! Başvuruda sunulan bir alt proje daha önce ya da mevcut çağrı kapsamında sunulan alt projeler ile karşılaştırılarak benzerlik oranı sistemsel olarak sorgulanır. Bilimsel proje hazırlarken uyulması gereken etik ilkeler göz önüne alındığında, benzerlik oranının alt projenin özgünlüğünü olumsuz etkileyecek düzeyde olduğunun tespiti halinde başvuru (değerlendirmeye alınmaksızın) iade edilir.