Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

-A +A
 • Proje yürütücüsü kurum/kuruluşta kadrolu ya da tam zamanlı görevli bir öğretmen olması,
 • Başvuruda bulunacak proje yürütücüsünün ARBİS kaydının olması,
 • Proje yürütücüsünün sisteme girişini yaptığı IBAN bilgisinin güncel ve aktif olması,
 • Her kurum/kuruluştan sadece bir Bilim Fuarı başvurusunun yapılmış olması,
 • Programa tüm kurum/kuruluşlar en fazla 25 alt proje ile başvuruda bulunması,
 • Başvuruda sunulan alt projelerin Araştırma, İnceleme ve Tasarım proje türüne uygun olarak hazırlanması ve alt projelerin dengeli bir şekilde yer alması,
 • Başvuruda hazırlanan alt projelerin öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden yola çıkılarak geliştirilmiş ve danışman öğretmen desteği ile hazırlanmış olması,
 • Başvuruda alt projenin amaç, yöntem ve beklenen sonucunun belirtilmesi,
 • Başvuruda önerilen alt projelerde programın genel amaçları ile örtüşmeyen ve bilimsel bir yaklaşım içermeyen alt projelerin yer almaması,
 • Başvuruda bilimsel etik ilkeler dikkate alınmadan hazırlanan alt projeler, insan ve hayvan sağlığı için risk ve tehlike içeren her türlü deney ve uygulamalar için veri toplama aracı/araçları sisteme yüklenmiş ya da bu araçlar için gerekli resmi veya etik kurul izinlerinin alınmış olması,
 • Alt projelerde kullanılacak test, anket vb. ölçme araçlarının sisteme yüklenmiş olması,
 • Başvuruların başvuru son tarihine kadar yapılarak tamamlanmış olması ve onaylanması gerekir.