Değerlendirme Yöntemi

-A +A
  • Her bir alt proje, alanlarında uzman olan en az iki (3) dış danışman tarafından alt projenin amaç, yöntem, beklenen sonucu, bilimsel dili ve programın genel amaçları ile uyumluluk kriterlerine göre çevrimiçi sistem üzerinden bilimsel olarak değerlen­dirilir ve dış danışman puanlarının aritmetik ortalaması alınır. Bilimsel değerlendirme sonucuna göre en az alt proje sayısını sağlayan kurum/kurulu­şun alt proje puanlarının aritmetik ortalaması, Bilim Fuarının Değerlendirme Puanı ola­rak alınır. En az alt proje sayısını sağlamayan proje başvurusu reddedilir. Ret gerek­çeleri başvuru sahiplerine http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresi üzerinden veya e-posta yolu ile iletilir.
  • Destek verilecek Bilim Fuarları değerlendirme puanına göre belirlenir, Başkanlık ona­yı ile kesinleşir ve http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresinde ilan edilir.