Çağrı Kapsamı

-A +A

Bilim Fuarları, “Başvuru Koşulları” başlığı altında belirtilen kurum/kuruluşlar bünyesinde; aşağıda belirtilen “Ana Alanlar” çerçevesinde ve “Tematik Konular” listesinde belirtilen konularda; 5-12. sınıf öğrencileri tarafından proje hazırlama süreçleri takip edilerek hazırlanmış alt projelerden oluşan ve program amaçları çerçevesinde düzenlenen faaliyetleri kapsar. Belirtilen ana alanlarda hazırlanacak alt projelerin aşağıda isimleri verilen tematik konulardan birini kapsayacak şekilde hazırlanmış olması gerekir.

 

4006-A çağrısı kapsamında gerçekleştirilen bilim fuarı, tematik konulardan en az beş (5) tanesini içeren alt projelerden oluşur.

 

4006-B çağrısı kapsamında gerçekleştirilen bilim fuarı, en fazla üç (3) farklı tematik konudan hazırlanacak alt projelerden oluşur. Seçilecek tematik konular ise toplamda en az üç (3) farklı ana alan ile ilişkilendirilmelidir.

 

 

4006 Programı Ana Alanları ve Tematik Konuları

 

Ana Alanlar

Biyoloji

Fizik

Sosyoloji

Coğrafya

Kimya

Tarih

Değerler Eğitimi

Matematik

Teknoloji ve Tasarım

Dil ve Edebiyat

Psikoloji

Yazılım

 

 

Tematik Konular

Aile İçi İletişim

Genetik ve Biyoteknoloji

Oyun ve Oyunlaştırma

Akıllı Ulaşım Sistemleri

Gıda ve Gıda Arzı Güvenliği

Özgün Algoritma Tasarımı

Artırılmış, Sanal ve Karma Gerçeklik

Giyilebilir Teknolojiler

Robotik ve Kodlama

Astronomi ve Astrofizik

Göç ve Uyum

Sağlıklı Beslenme

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

Görsel ve İşitsel Sanatlar

Sağlıklı Yaşam ve Spor

Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele

Görüntü ve Ses Tanıma Teknolojileri

Salgın Hastalıklar ve Salgınla Mücadele

Bilgisayarsız Kodlama

Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Siber Güvenlik

Bilim İletişimi

Havacılık ve Uzay Bilimleri

Sorumlu Üretim ve Tüketim

Bilim Tarihi ve Felsefesi

Hazır Algoritma Uygulamaları

STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik)

Bilinçli Farkındalık ve Kariyer Bilinci

Hidrojen Enerjisi

Su Okuryazarlığı

Biyoçeşitlilik

İnsan Hakları ve Demokrasi

Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

Jeotermal Enerji

Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri

Biyotaklit

Kültürel Miras

Trafik ve Trafikte Saygı

Çevre ve Çevreyi Koruma

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği

Türk Dili ve Lehçeleri

Değerler Eğitimi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji

Uzaktan Eğitim

Dijital Dönüşüm

Medya Okuryazarlığı

Veri Madenciliği

Dijital Oyun Tasarımı

Metaverse

Yabancı Dil Eğitimi

Dil ve Edebiyat

Milli Teknoloji Hamlesi

Yapay Zekâ

Doğal Afetler ve Afet Yönetimi

Nesnelerin İnterneti

Yaşamımızda İyilik, Nezaket ve Anlayış

Doğal Miras ve Doğal Kaynaklar

Nükleer Enerji

Yenilenebilir Enerji

Ekolojik Denge

Okul Dışı Öğrenme Ortamları

Yer ve Deniz Bilimleri

Finansal Okuryazarlık

Orman ve Ormanları Koruma

Yoksullukla Mücadele