Çağrı Kapsamı

-A +A

Bilim Fuarları, “Başvuru Koşulları” başlığı altında belirtilen kurum/kuruluşlar bünyesin­de; “Tematik Alt Proje Alanları” tablosunda belirtilen alanlarda; 5-12. sınıf öğrencileri tarafından proje hazırlama süreçleri takip edilerek hazırlanmış alt projelerden oluşan ve program amaçları çerçevesinde düzenlenen faaliyetleri kapsar.

Bilim Fuarı, aşağıdaki alanlardan en az dört (4) tanesini içeren alt projelerden oluşur:

 • Akıllı Ulaşım Sistemleri
 • Algoritma/Mantıksal Tasarım
 • Bilim Tarihi
 • Biyoçeşitlilik
 • Biyotaklit
 • Büyük Veri
 • Değerler Eğitimi
 • Dijital Dönüşüm
 • Doğal Afetler ve Afet Yönetimi
 • Ekolojik Denge
 • Finansal Okuryazarlık
 • Giyilebilir Teknolojiler
 • Göç ve Uyum
 • Görsel ve İşitsel Sanatlar
 • Havacılık ve Uzay
 • İnsan Hakları ve Demokrasi
 • Kültürel Miras
 • Malzeme ve Nanoteknoloji
 • Medya Okuryazarlığı
 • Milli Teknoloji Hamlesi
 • Nesnelerin İnterneti
 • Robotik ve Kodlama
 • Sağlıklı Beslenme
 • Sağlık Teknolojileri
 • STEAM
 • Su Okuryazarlığı
 • Sürdürülebilir Kalkınma
 • Tarım Teknolojileri ve Seracılık
 • Yapay Zekâ
 • Yenilenebilir Enerji