Çağrı Kapsamı

-A +A

Bilim Fuarları, “Başvuru Koşulları” başlığı altında belirtilen kurum/kuruluşlar bünyesinde; “Tematik Alt Proje Alanları” tablosunda belirtilen alanlarda; 5-12. sınıf öğrencileri tarafından proje hazırlama süreçleri takip edilerek hazırlanmış alt projelerden oluşan ve program amaçları çerçevesinde düzenlenen faaliyetleri kapsar.

Bilim Fuarı, aşağıdaki alanlardan en az beş (5) tanesini içeren alt projelerden oluşur:

 • Aile İçi İletişim
 • Akıllı Ulaşım Sistemleri
 • Algoritma/Mantıksal Tasarım
 • Artırılmış, Sanal ve Karma Gerçeklik
 • Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
 • Bilim İletişimi
 • Bilim Tarihi ve Felsefesi
 • Biyoçeşitlilik
 • Biyotaklit
 • Büyük Veri ve Veri Madenciliği
 • Değerler Eğitimi
 • Dijital Dönüşüm
 • Dil ve Edebiyat
 • Doğal Afetler ve Afet Yönetimi
 • Doğal Miras ve Doğal Kaynaklar
 • Ekolojik Denge
 • Finansal Okuryazarlık
 • Genetik ve Biyoteknoloji
 • Gıda ve Gıda Arzı Güvenliği
 • Giyilebilir Teknolojiler
 • Göç ve Uyum
 • Görsel ve İşitsel Sanatlar
 • Görüntü, Ses ve Yazı Tanıma ve İşleme Teknolojileri
 • Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri
 • Havacılık ve Uzay
 • İnsan Hakları ve Demokrasi
 • Kültürel Miras
 • Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
 • Medya Okuryazarlığı
 • Milli Teknoloji Hamlesi
 • Nesnelerin İnterneti
 • Okul Dışı Öğrenme Ortamları
 • Robotik ve Kodlama
 • Sağlıklı Yaşam ve Beslenme
 • Sağlık ve Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
 • Siber Güvenlik
 • STEAM
 • Su Okuryazarlığı
 • Sürdürülebilir Kalkınma
 • Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri
 • Uzaktan Eğitim
 • Yapay Zekâ
 • Yenilenebilir Enerji