Destek Kapsamı

-A +A

Bu program ile,

  1. Proje Yürütücüsüne yönelik burs,
  2. Proje yürütücüsünün varsa eş veya çocuğu için aile yaşam gideri bursu,
  3. Araştırma başlangıç paketi ödeneği,
  4. Araştırma desteği, (PTİ, Kurum Hissesi/Genel Giderler ve lisansüstü öğrencilerine verilecek burslar hariç)
  5. Araştırmacı ekibinin oluşturulması desteği*, (Türkiye’de yürüteceği araştırma için araştırma ekibinde yer vereceği lisansüstü öğrenciler ve doktora sonrası araştırmacıdan oluşan toplamda en fazla beş bursiyerin burs giderleri)
  6. Projede yer alacak araştırmacılara verilecek PTİ,
  7. Ev sahibi kurum/kuruluşa Kurum Hissesi/Genel Gider,
  8. Proje yürütücüsü ile eş ve çocukları için sağlık sigortası desteği,
  9. Proje yürütücüsü ile eş ve çocukları için yol desteği,

sağlanır.

*Proje ekibinde yer alacak bursiyerlerin en fazla ikisi yüksek lisans öğrencisi, biri ise doktora sonrası araştırmacı olabilir.

Destek süresi proje için en az 24 ay, en fazla 36 aydır.