Başvuru Formları

-A +A
  • Araştırma proje öneri formu
  • Programa başvuran yürütücü tarafından hazırlanacak, Türkiye’ye geliş amacını, geldiğinde gerçekleştireceği araştırma proje/planlarını ve program sonrası kariyer planını içeren motivasyon mektubu
  • Başvuru sırasında yurt dışında yaşayanlar için yurt dışında ikamet edildiğine dair belgeler (vergi sertifikası, kira sözleşmesi veya aylık elektrik faturası gibi belgeler); T.C. vatandaşı araştırmacılar için son başvuru tarihinden itibaren geriye doğru 3 yıl için e-devletten alınmış Türkiye’ye giriş-çıkış kaydı
  • En son öğrenime ilişkin diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği. (Türkçe veya İngilizce dışında olan diplomanın onaylı İngilizce tercümesi gönderilmelidir)
  • Doktora derecesi olmayan araştırmacıların yurt dışında tam zamanlı araştırma tecrübesi olduğunu gösteren belge(ler) (örneğin insan kaynakları biriminden alınmış ve hangi pozisyonda, haftada kaç saat ve ne kadar süre ile çalışıldığını gösteren çalışma belgesi).
  • Başvuru için ev sahibi kurum üniversite ise; rektör veya rektör yardımcısı; 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış bir araştırma altyapısı ise merkez müdürü; özel sektör kuruluşu veya diğer kamu kurum/kuruluşu ise; kuruluş yetkilisi veya yetkilendireceği kişi tarafından imzalanmış davet mektubu.
  • Özgeçmiş
  • Araştırma Projesi Bütçe Önerisi Formu
  • Türkiye’deki Araştırma Üniversitesi ve Aday Araştırma Üniversitesi Olarak Belirlenen Üniversiteler Listesine ulaşmak için tıklayınız.