Başvuru Formları

-A +A

Başvuru Formları:

  • Öneri Formu
  • ARBİS'te Hazırlanmış Özgeçmiş
  • Bütçe Formu
  • Başvuru ilk günü itibarıyla yurt dışında ikamet edildiğine dair belgeler (Yabancı uyruklular için son 3 yıla ait pasaport fotokopisi vergi sertifikası, kira sözleşmesi veya aylık elektrik faturası vb. belgeler; T.C. vatandaşı araştırmacılar için başvurunun ilk gününden itibaren geriye doğru 3 yıl için e-devletten alınmış Türkiye’ye giriş-çıkış kaydı; Çifte vatandaşlığı olanlar için her iki ülkeden alınan giriş çıkış kaydı)
  • Başvuru koşuluna ilişkin mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği. (Türkçe veya İngilizce dışında olan belgelerin onaylı İngilizce tercümesi gönderilmelidir)
  • Araştırmacıların yurt dışında tam zamanlı araştırma tecrübesi olduğunu gösteren belge(ler) (örneğin insan kaynakları biriminden alınmış ve hangi pozisyonda, haftada kaç saat ve ne kadar süre ile çalışıldığını gösteren çalışma belgesi).
  • Projenin yürütüleceği ev sahibi kurum üniversite ise; rektör veya rektör yardımcısı; 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış bir araştırma altyapısı ise merkez müdürü; özel sektör kuruluşu veya diğer kamu kurum/kuruluşu ise; kuruluş yetkilisi veya yetkilendireceği kişi tarafından imzalanmış davet mektubu.

Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılır. Bu nedenle her bir koşula ilişkin belge, açık ve belirlenen içerikte olacak şekilde sisteme yüklenmelidir.