Kimler Başvurabilir

-A +A

Proje başvurusu yurtdışından Türkiye’ye araştırmalarını yürütmek üzere gelen/gelecek olan araştırmacı tarafından yapılır.

Başvuru yapacak proje yürütücüsü başvurunun son günü itibariyle son 3 yıl içinde 12 aydan fazla Türkiye’de ikamet etmemiş olmalıdır. Bir yıl içinde toplamı on beş günü aşmayan kısa süreli ziyaretler ve mecburi askerlik hizmeti bu sürenin dışındadır.

Başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki çalışma deneyimlerinin herhangi birinin sağlanması gerekir.

Genç Araştırmacı:

 • Son 4 yıl içerisinde doktorasını almış ve yurt dışında doktora sonrası araştırma deneyimine sahip kariyerinin başında olan araştırmacılar.
 • Özel sektörden başvuran araştırmacılar için lisans sonrası en az 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimi (Yurt dışında tamamlanmış tezli yüksek lisans eğitimi süresinin en fazla 2 yılı, tamamlanmış doktora eğitimi süresinin en fazla 3 yılı bu kapsamda değerlendirilir.)

Deneyimli Araştırmacı:

 • Yurt dışında 4 yıl süre ile en az Doktor Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent) olarak çalışmış veya d oktora sonrasında yurt dışında 4 yıl ve üzeri araştırma deneyimine sahip ekip lideri veya bağımsız akademik araştırma yürütmüş olan araştırmacılar.
 • Özel sektörden başvuran araştırmacılar için lisans sonrası en az 6 yıl tam zamanlı araştırma deneyimi ve “ekip lideri” olan araştırmacılar (Yurt dışında tamamlanmış tezli yüksek lisans eğitimi süresinin en fazla 2 yılı, tamamlanmış doktora eğitimi süresinin en fazla 3 yılı bu kapsamda değerlendirilir).

Çalışma deneyimi koşulunu sağlayan sahip genç ve deneyimli araştırmacıların aşağıda belirtilen koşullardan herhangi birini sağlaması gerekir.

Genç araştırmacılar için:

 • Programa üniversiteden başvuran genç araştırmacıların Türkiye’ye gelmeden önce, öğretim üyesi olarak ve/veya doktora sonrası araştırmalarını yürüttüğü yurtdışındaki üniversitenin başvuru tarihinden itibaren son üç yılın herhangi bir yılında QS (Quacquarelli Symonds) veya THE (Times Higher Education) Dünya Üniversite Sıralaması çalışması kapsamında alan bazında yapılan sıralamalarda ilk 100 üniversite arasında olması veya
 • Programa üniversiteden başvuran genç araştırmacıların, başvuru tarihinden itibaren son üç yılın herhangi bir yılında Thomson Reuters tarafından yayınlanan “En Fazla Atıf Alan Araştırmacılar Listesinde” bulunması veya
 • Programa özel sektörden başvuran genç araştırmacıların, Türkiye’ye gelmeden önce çalışmalarını yürüttükleri yurtdışındaki kurum/kuruluşun başvuru tarihinden itibaren son üç yılın herhangi bir yılında Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından yayınlanmış “Dünyada En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan İlk 2500 Şirket” sıralamasında yer almış olması veya
 • Programa kamu araştırma enstitülerinden başvuran genç araştırmacıların, Türkiye’ye gelmeden önce yurtdışında çalışmalarını yürüttükleri kamu araştırma enstitülerinin başvuru tarihinden itibaren son üç yılın herhangi bir yılında Scimago kamu araştırma enstitüleri/kurumları sıralamasında (Scimago Institutions Rankings-Government) ilk 250 kurum arasında yer almış olması gerekmektedir.

Deneyimli araştırmacılar için:

 • Programa üniversiteden başvuran deneyimli araştırmacıların, Türkiye’ye gelmeden önce başvuru tarihinden itibaren son üç yılın herhangi bir yılında Thomson Reuters tarafından yayınlanan “En Fazla Atıf Alan Araştırmacılar Listesinde” bulunması veya
 • Programa üniversiteden başvuran deneyimli araştırmacıların, Türkiye’ye gelmeden önce yurt dışında araştırmalarını yürüttüğü üniversitenin başvuru tarihinden itibaren son üç yılın herhangi bir yılında QS (Quacquarelli Symonds) veya THE (Times Higher Education) Dünya Üniversite Sıralaması çalışması kapsamında alan bazında yapılan sıralamalarda ilk 100 üniversite arasında olması veya
 • Programa özel sektörden başvuran deneyimli araştırmacıların, Türkiye’ye gelmeden önce çalışmalarını yürüttükleri yurtdışındaki kurum/kuruluşun başvuru tarihinden itibaren son üç yılın herhangi bir yılında Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından yayınlanmış “Dünyada En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan İlk 2500 Şirket” sıralamasında yer almış olması veya
 • Programa kamu araştırma enstitülerinden başvuran deneyimli araştırmacıların, Türkiye’ye gelmeden önce yurtdışında çalışmalarını yürüttükleri kamu araştırma enstitülerinin başvuru tarihinden itibaren son üç yılın herhangi bir yılında Scimago kamu araştırma enstitüleri/kurumları sıralamasında (Scimago Institutions Rankings-Government) ilk 250 kurum arasında yer almış olması gerekmektedir.

Daha önceden aldığı burs veya destek ile yurt dışına eğitim, araştırma vb. amacıyla ile giden ve Türkiye’ye dönüşünde mecburi hizmeti bulunan araştırmacılar bu programa yürütücü olarak başvuru yapamazlar.

Başvuru, en son öğrenim derecesi üzerinden yapılır. Başvuru sırasında en son öğrenim derecesine ait diplomanın kullanılmadığı tespit edilirse, başvuru değerlendirmeye alınmadan iade edilir. Bu durum destek aşamasında ortaya çıkarsa, burs ve desteğin iptaline ilişkin hükümler uygulanır.