İzleme

-A +A
  • Proje yürütücüsü, başvuru sırasında önerilen ayrıntılı çalışma planı doğrultusunda, proje sözleşmesinde belirtilen tarihlerde gelişme raporunu, destek sonunda ise projenin bilimsel, teknik, idari, mali tüm gelişme ve sonuçları kapsayan sonuç raporunu TÜBİTAK’a iletmekle yükümlüdür.
  • Gelişme raporlarının, proje sözleşmesinde belirtilen tarihleri izleyen en geç bir ay içinde, sonuç raporunun ise araştırmanın bitiş tarihini takip eden iki ay içinde gönderilmesi gerekmektedir. Gelişme ve sonuç raporlarının ekinde ilgili döneme ait harcamaların gerekçesini ve dökümünü içeren mali rapor bulunmalıdır. Ev sahibi kuruluşun özel sektör kuruluşu veya vakıf üniversitesi olması durumunda Yeminli Mali Müşavirlik raporu da aranır.
  • Gelişme ve sonuç raporları TÜBİTAK tarafından görevlendirilen alanında uzman danışmanlar tarafından değerlendirilir.
  • TÜBİTAK gerek gördüğü durumlarda proje yürütücüsünü gelişmeler ile ilgili bilgi almak üzere davet edebilir veya araştırmanın bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan incelenmesi ve denetlenmesi amacıyla belirleyeceği kişi ve/veya kişileri görevlendirebilir.
  • Sonuç raporları TÜBİTAK’ın görevlendirdiği alanında uzman danışmanlar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda GYK kararı ile kabul veya reddedilir. Sonuç raporu kabul edilen proje sonuçlandırılmış sayılır. Sonuç raporu reddedilen proje için red gerekçesine bağlı olarak yürürlükten kaldırma veya iptal hükümleri uygulanır. Proje sonuçlandıktan sonra proje özel hesabında kalan bakiye TÜBİTAK hesabına iade edilir.