Bursların Başlatılması

-A +A

Desteklenen yürütücünün destek kararının bildirilmesinden itibaren en geç 6 ay içinde aşağıdaki belgeleri TÜBİTAK’a göndererek araştırmasına başlaması gerekir.

  • Araştırma süresince adaya sağlanacak olanakları somut olarak belirten ve ev sahibi kurumun üniversite olması halinde proje yürütücüsüne verdirilecek ders/dersleri içeren taahhüt yazısı,
    1. Başvuru sırasında sisteme yüklenen başvuru belgelerinin asılları veya onaylı kopyaları
    2. Gerekli olması halinde Etik Kurul Belgesi

    Yukarıdaki belgelerin TÜBİTAK'a iletilmesinden sonra proje destek sözleşmesi TÜBİTAK tarafından hazırlanarak ilgili birime iletilecektir.

    Proje yürütücüsü proje başlama tarihini mücbir sebeplerden dolayı en çok 6 ay süre ile erteleme talebinde bulunabilir.