42
Büyük Enerji Verimliliği
Sağlayacak Proje
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet
Kerim Avcı, TÜBİTAK’ın desteğiyle hazırladığı projeyle
petrokimya endüstrisinin önemli maliyetlerinden biri
olan enerji kullanımını azaltma yönünde önemli
bulgulara ulaştı. “Katalitik Sentez Gazı Üretiminin
MikroAkış Koşullarında İncelenmesi” adıyla yürüttüğü
projede enerji girdisini yüzde 45’e kadar düşürerek,
büyük bir başarıya imza attı.
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52