40
ABD Heyetinden
TÜBİTAK MAM’a
Ziyaret
ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı Uluslararası Programlar Müdürü Dr. Sofi Bin-Salamon, ProgramMüdürleri
Dr. Ali Sayir, Dr. Mitat Birkan, ABD Ordusu Araştırma Geliştirme ve Mühendislik Atlantik Komutanlığı’ndan Albay Cindy
Bedell ve ABD Deniz Kuvvetleri Global Deniz Araştırmaları Londra Ofisi’nden Komutan Mark Williams’ın yer aldığı
heyet TÜBİTAK MAM Başkan Vekili Prof. Dr. İbrahim Dinçer tarafından karşılandı. MAM çalışmaları hakkında bilgi alan
ABD heyetine TÜBİTAK MARTEK Genel Müdürü Tezer Battal tarafından tanıtım sunumu yapıldı. Bilgilendirme sonrası
sırasıyla, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü (ME), Enerji Enstitüsü (EE), Kimya Enstitüsü (KE), Gen Mühendisliği ve
Biyoteknolji Enstitüsü’nü (GMBE) ziyaret eden heyet, laboratuvarları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyaret sonunda genel değerlendirme yapılarak, ileriye yönelik yapılabilecek işbirlikleri konusunda görüş alış-verişinde
bulunuldu.
Bakan Bauer ve TÜBİTAK MAM Başkan Vekili Prof. Dr. İbrahim Dinçer ile iki kurum yetkililerinin katıldığı toplantıda
karşılıklı tanıtımların ardından enerji alanlarında sunumlar yapıldı. TÜBİTAK MAM Stratejik Planlama ve İş Geliştirme
Başkan Yardımcısı Dr. Suat Genç “TÜBİTAK MAM ile İşbirliği Yapabilmenin Potansiyel Yolları” konulu sunumu ile
toplantının bilgilendirme kısmı tamamlandı. Toplantının ardından Enerji Enstitüsü (EE) altyapılarından Yakma ve
Gazlaştırma Uygulama Alanı ve Yakıt Pili Laboratuvarı gezilerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Ankara'da düzenlen Türkiye-ABDBilimve Teknoloji İşbirliği Ön Toplantısı sonrasında
5 kişilik ABD heyeti, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ni ziyaret etti.
Almanya Baden Württemberg Bilim,
Araştırma ve Sanat Bakanı Theresia
Bauer ve beraberindeki 25 kişilik
heyet, TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezini ziyaret etti.
Baden Württemberg
Bilim Bakanı TÜBİTAK
MAM’ı ziyaret etti
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,...52