Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Aralık 2012
37
Çalıştayda, inovasyon alanında her iki projede yapılan faaliyetler, elde
edilen deneyimler paylaşıldı. Batı Balkan ülkelerinin bilim, teknoloji
ve inovasyondaki durumu hakkında bilgi verildi, iki projenin
faaliyetleri arasındaki işbirliği ve sinerji olanakları tartışıldı. Ortak
inovasyon ihtiyaç ve beklentileri görüşüldü.
Çalıştayda, MIRA Projesinin İnovasyon ile ilgili iş paketi olan Avrupa-
Akdeniz Inovasyon Alanı’nda (EMIS) rolü olan TÜBİTAK temsilcisi Ayşe
Sayın Üke tarafından Metroloji Laboratuvarları Çalıştayları ve bu
bağlamda oluşturulması planlanan Akdeniz Laboratuvarları Ağı
hakkında sunum yapıldı.
Saraybosna’da
İnovasyon Çalıştayı
Düzenlendi
AB 7.ÇP INCO-NET projelerinden
TÜBİTAK’ın ortakları arasında
yer aldığı Akdeniz Yenilik ve
Araştırma Eşgüdümü Aksiyonu
(MIRA) ve Batı Balkan Ülkeleri
Araştırma Politikaları Eşgüdümü
(WBC INCO-NET) kapsamında
Bosna Hersek’in başkenti
Saraybosna’da ‘inovasyon’
konulu ortak bir çalıştay
düzenlendi.
Mısır’a yönelik Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı (7.ÇP) Uluslararası
İşbirliği (INCO) alanı projesi olan ve TÜBİTAK’ın da ortakları arasında
yer aldığı Mısır’ın Avrupa Araştırma Alanı ile Entegrasyonu ve
İşbirliği Aksiyonu kapsamında Kahire ve İskenderiye’de 7.ÇP Bilgi
Günleri düzenlendi. Bilgi Günleri etkinliğine, TÜBİTAK UİDB Bilimsel
Programlar Uzmanı İlter Haliloğlu ve EBİLTEM Proje Yöneticisi Reha
Seçkin Şentürk katıldı. Mısırlı araştırmacılarla Avrupa Komşuluk
Politikası ülkelerini hedefleyen INCO R2I-ENP çağrısına yönelik
işbirlikleri geliştirilmesine katkı sağlandı. Etkinliklere toplamda
350’nin üzerinde Mısırlı araştırmacı ve temsilci katıldı.
TÜBİTAK, Mısır'da
Düzenlenen 7.ÇP Bilgi
Günlerine Katıldı
Mısır’ın Avrupa Araştırma
Alanı ile Entegrasyonu ve
İşbirliği Aksiyonu (ShERACA)
projesi kapsamında TÜBİTAK
tarafındanMısır’ın önde gelen
araştırmamerkezi
temsilcilerine 7.ÇP 2013 yılı
çağrıları ve özelde INCO 2013
çağrısı hakkında bilgi verildi.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...52