32
İngiltere
Heyeti’nden
TÜBİTAK’a Ziyaret
İngiltere Büyükelçiliği Ticaret ve Yatırım Müsteşarı Yvonne E. Cherrie başkanlığındaki İngiltere heyeti, TÜBİTAK’a
gerçekleştirdikleri ziyarette iki ülkenin işbirliği faaliyetlerine ilişkin gelişmeleri görüştüler. Toplantıda, 26 Eylül 2012
tarihinde imzalanan Bilgi Ortaklığı anlaşması kapsamında British Council tarafından yürütülen, İngiltere ve Türk
üniversiteleri ile özel sektör kuruluşları arasında 22 ortaklığın kurulduğu programın genişletilmesi ve gelecekte ileri
seviyelerde desteklenmesi gibi konularda görüş alışverişi yapıldı.
Almanya’nın meşhur üniversitelerinin merkezi olan Baden Württemberg Eyaleti’nin Bilim, Araştırma ve Sanat Bakanı
Theresia Bauer ve beraberindeki 10 kişilik heyet, TÜBİTAK’ı ziyaret ederek BaşkanYardımcısı Prof. Dr. Arif Adlı ile görüştü.
Heyet ziyaretinde TÜBİTAK’ın bilim, teknoloji ve yenilik politikaları ile Ar-Ge yatırımlarına ilişkin programlar tanıtıldı.
Toplantıda Baden-Württemberg Eyaleti ile işbirliği yapılabilecek mekanizmalar hakkında görüşüldü. Bu doğrultuda,
işbirliklerinin hangi koşullarda ve yöntemler ile yapılabileceğine ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunuldu.
Baden Württemberg Eyaleti Heyeti TÜBİTAK’ı
Ziyaret Etti
Bask Bölgesi İnovasyon ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Juan Goicolea başkanlığındaki Bask Hükümeti Ticaret Ofisi ve
çeşitli firma temsilcilerinden oluşan bir heyet, bilim, teknoloji ve yenilik alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla
TÜBİTAK’ı ziyaret etti. Toplantıda iki tarafın bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında faaliyetleri üzerinde durularak, bu
faaliyetler dahilinde gerçekleşebilecek organizasyonlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. 7. Çerçeve Programı,
EUREKA ve benzer program ve inisiyatifler kapsamında kurulacak işbirliklerinin öneminin vurgulandığı görüşme
sonucunda, işbirliklerinin somutlaştırılabilmesi için tekrar bir araya gelinmesi konusunda fikir birliğine varıldı.
Bask Bölgesi’nden TÜBİTAK’a Ziyaret
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...48