34
TÜBİTAK-SAS
Ortak Çalıştayı
TÜBİTAK ile Slovak Bilimler Akademisi (SAS)
tarafından iki ülke araştırmacıları arasındaki
mevcut bilimsel ve teknolojik işbirliklerini
geliştirmek amacıyla “TÜBİTAK-SASOrtak Çalıştayı”
düzenlendi.
TÜSSİDE’de düzenlenen çalıştayda iki ülke araştırmacıları ve özel sektör temsilcileri tarafından yapılan çalışmalar
hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlar doğrultusunda iki taraf araştırmacıları arasında özellikle malzeme,
gaz ve petrol dağıtım ağları alanlarında işbirliği yapılabilecek konular belirlenerek, bu konularda özet proje fikirleri
hazırlandı.
Çalıştayda açılış konuşması yapan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkan Vekili Prof. Dr. İbrahim Dinçer,
merkezin faaliyetlerini anlatarak, çalıştaydan beklentilerini dile getirdi. TÜBİTAK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı
Doç. Dr. Ali Rıza Özdemir ise konuşmasında işbirliği çalışmalarına verilen öneme vurgu yaptı. Ardından SAS Başkan
Yrd. Dr. Eva Majkova, SAS’ı ve bu işbirliğinde Slovak tarafının beklentilerini ifade etti.
SAS’ta 66 organizasyon, 55 araştırma enstitüsü bulunduğunu anlatan Majkova, SAS’ın 3 bin çalışan, bin 800 bilim
adamı ve 500 doktora öğrencisi bulunduğunu söyledi. Yılda bin 500 makale yayınlandığını aktaran Majkova, 60 AB
projesi bulunduğunu ve bunların 5’inde Türkiye ile işbirliği yaptıkları belirtti. Son olarak, Slovak Büyükelçisi Jozef
Sestak’ın iyi dilekleri ile açılış oturumu sonlandı.
Çalıştayda; hafif malzemeler, ısı yönetimi malzemeleri, özel sensör malzemeleri, mikroelektronikler, yüksek sıcaklık,
süper yalıtıcılar, yeni manyetik malzemeler, özel seramik malzemeleri ve enerji sektörü için malzemeler konuları
görüşüldü. Çalıştay sonunda belirlenen konularda işbirliklerini geliştirmeye yönelik bir sonuç bildirisi imzalandı.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...48