Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Kasım 2012
İlk olarak 2010’da Hindistan’da ve ardından 2011’de Avusturya’da
düzenlenen etkinlik, Hindistan ile Avrupa arasında bilim, teknoloji ve
yenilik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Etkinliğe ilgili kamu
otoriteleri, akademi, sanayi ve araştırma kuruluşları ile KOBİ’lerden
150’den fazla kişi katılacak. Bu yıl “Su ve Su Sorunları” temasıyla
düzenlenecek etkinlik kapsamında,
katılımcılara;
bilimsel
konferanslara katılım, genç bilim insanlarının poster oturumlarının
izlenmesi, bölgeler arası ve ikili işbirliği konusunun tartışılması, bilim
insanları ve siyasi karar alma sürecinde yer alan kişilerin ortak bir
platformda buluşturulması ve bilimsel-kültürel ziyaretler yapılması
gibi fırsatlar sunulacak.
Etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgilere,
/
web adresinden ulaşılabilir.
TÜBİTAK’ın, AB 7. Çerçeve
Programı bünyesinde ortak
olduğu NEW INDIGO
ERA-NET Projesi
kapsamında, 8-9 Kasım 2012
tarihlerinde Hindistan
Haydarabad’da “EU-India
S&T Cooperation Days
2012-III” başlıklı bir etkinlik
gerçekleştirilecek.
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Doç. Dr. Ali Rıza Özdemir, Brüksel TURBO Ofisi Direktörü Mehmet Gökgöz
ve Brüksel Ticaret Başmüşaviri Tulu Gürkan’ın katılımı ile Flaman Hükümeti Ekonomi, Bilim ve Yenilik Bakanlığı’na
bir heyet ziyareti gerçekleştirildi. Flaman yetkililerce, Ekonomi, Bilim ve İnovasyon Bakanlığı (EWI), Bilim ve Teknoloji
ile Yenilik Ajansı (IWT), Hercules Kuruluşu, Flaman Teknolojik Araştırma Enstitüsü (VITO), Flaman Bölgesi Araştırma
Kuruluşu (FWO), IMEC Kuruluşu ve Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü (VIB) kuruluşlarını tanıtıcı sunumlar yapıldı.
Toplantı sırasında TÜBİTAK ve Flaman Araştırma Kuruluşu FWO arasındaki mevcut bilimsel işbirliği kapsamında
açılan ortak proje başvuru çağrı süreci ile TÜBİTAK ve diğer Flaman Araştırma Kuruluşları arasında kurulabilecek
yeni işbirliği olanakları görüşüldü.
Belçika Flaman Hükümeti Başbakan Yardımcısı Ingrid Lieten’in daveti üzerine
Belçika’ya giden TÜBİTAK heyeti, bilimsel işbirliği amacıyla çeşitli toplantı ve
programlara katıldı.
Hindistan’da Bilim ve
Teknoloji İşbirliği
Günleri Düzenlenecek
Belçika’ya
İşbirliği Ziyareti
33
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...48