Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Kasım 2012
35
COMSATS üyesi ülkelerin katılımıyla her yıl düzenlenen koordinasyon
toplantılarına 2004 yılından beri katılan TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi (MAM), müşteri odaklılık, yapılan Ar-Ge çalışmalarının içeriği,
zengin altyapı olanakları gibi bilgi ve deneyimlerini diğer ülkelerle
paylaşarak katkı sağlıyor.
Türkiye’nin bilim, teknoloji, inovasyon ve endüstri kapsamında önemli
bir işbirliği potansiyeli oluşturması bakımından, bu üyelik COMSATS
tarafından yararlı ve onur verici olarak karşılanıyor.
Türkiye’nin, “Güney’de
Sürdürülebilir Kalkınma için
Bilim ve Teknoloji Komisyonu
- COMSATS)” üyesi olmasına
yönelik TÜBİTAK tarafından
2011 yılında başlatılan süreç
tamamlandı ve Türkiye
COMSATS üyesi ülkelerden
biri oldu.
Ziyarete AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay ile birlikte AFAD’ın daire ve grup başkanları da katıldı. TÜBİTAK MAM Başkanı
V. Prof. Dr. İbrahim Dinçer tanıtım sunumu yaparken, enstitü yöneticileri ise işbirliği sunumu yaptı. Ardından TÜBİTAK
AFAD Başkanlığı için öncelikli konular ve potansiyel işbirliği alanları üzerinde karşılıklı görüşmeler yapıldı. Nano
Teknoloji Ürünleri (Yanmaz, hafif, fonksiyonel çadırlar), KBRN Tespit Sistemleri, Kimyasal Arındırma T-1 Tozu, Deprem
Veri Merkezi Oluşturulması, Acil Durum Enerji Üretimi, Yakıt Pili Uygulamaları, Biyolojik Afetler, Mobil Arıtma
Sistemleri ve Zehirli Gaz Hareketi İzleme gibi konular ele alındı.
Ziyaret kapsamında AFAD yetkilileri, Enerji Enstitüsü’nde Kuvvetli Yer Hareketi Ölçüm Cihazı’nı, Malzeme
Enstitüsü’nde Kimyasal Harp Maddesi Tespit Cihazı ve Kimyasal Arındırma T-1 Tozu ürünlerini inceledi. TÜBİTAK
MAMYer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde sahip olunan Çok Disiplinli Gözlem Çalışmaları (Deprem, heyelan, tehlike
ve risk alanlarının izlenmesi) uygulamalı olarak gösterildi ve AFAD Başkanlığı için uygulama alanları irdelendi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı ve beraberindeki heyet,
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesini ziyaret ederek işbirliği alanları hakkında görüşme yaptı.
Türkiye COMSATS’a
Üye Oldu
AFAD’dan TÜBİTAK MAM’a İşbirliği Ziyareti
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...48