24
Avrupa’daki
Sanayi ve
Üniversitelerle
İşbirliği Fırsatı
Marie Curie araştırma
programları ve bursları
2013 yılı sanayi akademi
ortaklığı programı çağrısı
açıldı.
Marie Curie Sanayi Akademi Ortaklığı Programı ile Avrupa’dan farklı
sanayi ve akademi kuruluşları ile ortak araştırma projesi yürütmek
isteyenler için Avrupa Komisyonu’ndan tam destek verilecek. Sanayi
Akademi Ortaklığı Programı (IAPP) sanayi kuruluşları ve akademik
kuruluşlar arasında gerçekleşecek ortak araştırma çalışmalarını
destekliyor. Bu ortak araştırma çalışmalarında araştırmacıların
sanayi ve akademi kuruluşları arasında uluslararası ve sektörler arası
dolaşımı ve bilgi aktarımı finanse ediliyor. Sunulacak projelerde
farklı AB üyesi veya Asosiye ülkelerde bulunan en az bir sanayi
kuruluşu ve bir akademik kuruluşunun bir araya gelerek araştırmacı
değişimi ve sektörler arası bilgi transferine yönelik bir proje önerisi
hazırlamaları gerekiyor.
Proje süresi en az 24 en fazla 48 ay olan program kapsamında
desteklenen projelerde, sanayi ve akademi sektörü arasında ve
ülkeler arasında araştırmacı değişimi, IAPP Projesi ortaklarının
dışından deneyimli araştırmacı istihdamı, ortaklar arasındaki
seyahat, çalıştay, konferans, saha ziyareti gibi faaliyetler, proje ortağı
KOBİ’lerin proje bütçesinin yüzde 10’u kadar ekipman alımı finanse
edilecek.
16 Ocak 2013 tarihine kadar başvuruları kabul edecek olan IAPP
Programı ile ilgili detaylı bilgiler
linkinde yer
alıyor.
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...48