30
TÜBİTAK BİLGEM ile Gelir
İdaresi Başkanlığı (GİB)
arasında imzalanan
protokol çerçevesinde
Yeni Nesil Ödeme
Kaydedici Cihazların
(ÖKC) sağlaması gereken
teknik özellikleri içeren
Yeni Nesil ÖKC Teknik
Kılavuzu dokümanı
üreticilerin de görüşleri
alınarak tamamlandı.
Teknik kılavuzda Yeni Nesil ÖKC cihazında tutulacak mali bilgilerin
güvenli olarak işlenmesi, saklanması ve uçtan uca güvenlik
sağlanarak GİB’e aynı gün içerisinde elektronik olarak iletilmesini
sağlayacak alt yapı tanımlandı. Bu yapının hayata geçmesiyle GİB,
işletmelere ait mali bilgilere hızlı ve güvenilir bir şekilde
ulaşabilmenin yanı sıra sektör bazlı ayrıntılı veri analizleri yapabilme
yeteneğini kazanmış olacak. Çalışma sonunda birçok vergi
kaçakçılığının ve illegal fiş kullanımının önünün alınması
hedefleniyor.
Yeni Nesil ÖKC cihazlarının güvenliği sağlanmasında Kamu SM
tarafından üretilen sertifikalar kullanılırken, cihazların teknik
kılavuza uygunlukları TÜBİTAK BİLGEM Ortak Kriterler Test Merkezi
tarafından yapılacak değerlendirmeler ile garanti altına alınmış
olacak. Yeni Nesil ÖKC'ler Temmuz 2013'den itibaren aktif
kullanılmaya başlanacak.
BİLGEM’
den
Vergi Kaçakçılığını
Bitirecek Çalışma
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...48