Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Kasım 2012
25
Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı (7.ÇP) Güvenlik Araştırmaları,
Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler ile Bilgi ve İletişimTeknoloji
alanlarını kapsayan IN2Societies 2012 Uluslararası Proje Pazarı
etkinliğine, TÜBİTAK ve Avrupa Komisyonu’ndan üst düzey
yetkililer konuşmacı olarak katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Avrupa Komisyonu Araştırma Alanı
Direktörü Dr. Octavi Quintana-Trias, Avrupa ülkeleri arasında
Ar-Ge ve yeniliğe yatırım yapan ülkelerin ekonomik krizden
daha az etkilendiklerini ve ekonomilerinin daha hızlı düzeldiğini
ifade etti. Bilim ve teknolojinin ekonomi ve kalkınmaya
doğrudan etkisini vurgulayan Quintana, 2014-2020 yıllarında
devam edecek AB Çerçeve Programı olacak Horizon 2020
Programı hakkında da bilgi verdi.
Avrupa ile Türkiye’den yaklaşık 200 araştırmacı ve sanayi
temsilcisinin katıldığı “IN2Societies 2012” uluslararası proje
pazarında, proje önerilerinin katılımcılar ile paylaşıldığı 3
çalıştaya paralel olarak 3 eğitim etkinliği de düzenlendi. Ayrıca
gün boyunca katılımcılar arasında 100’den fazla birebir
görüşme gerçekleştirildi. Etkinlik, büyük ölçekli araştırma
sorunlarını, işbirliğine dayalı, disiplinlerarası araştırmaları
hedefleyen Ar-Ge projeleriyle aşmak isteyen kuruluşlara ve
araştırmacılara, 7.ÇP konusunda proje fikirlerini paylaşmaları
ve potansiyel proje ortaklarıyla tanışma imkanı sağladı.
Türk araştırmacıların ve sanayi
temsilcilerinin Avrupa Birliği
Çerçeve Programları’na katılımını
artırmayı hedefleyen ve TÜBİTAK
tarafından yürütülen
“TurkeyinFP7” Projesi
kapsamında Brüksel’de geniş
katılımlı bir uluslararası proje
pazarı gerçekleştirildi.
IN2Societies
Uluslararası
Proje Pazarı
Brüksel’de
Düzenlendi
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...48