26
EUREKA Venture
Forum İstanbul’da
düzenlendi
Türkiye’nin EUREKA Dönem
Başkanlığı kapsamında
EUREKA Venture Forum
etkinliği düzenlendi.
Etkinlik, ulusal ve uluslararası girişim ve risk sermayesi fonları ile
çoğunluğu Türkiye’den olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinden
EUREKA projesi sahibi erken aşama yüksek teknoloji şirketlerini
buluşturdu.
Etkinlik kapsamında, Avrupa ve Türkiye’nin yenilikçilik anlayışının
oluşması, Türkiye’de sektöre yeni giren firmaların uluslararası arenaya
katılımı, yüksek teknolojili ve büyüme odaklı girişimcilerin teşvik
edilmesi gibi konularda panel düzenlendi. Türkiye’nin iş dünyası için
yenilikçi, yatırım için cazip ve ödüllendirici bir ülke olduğu vurgusu
ayrıca yapıldı.
Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destekleri Koordinasyon Kurulu’nun beşinci toplantısı
TÜBİTAK G222 Ar-Ge Binası’nda gerçekleştirildi.
Toplantıda Ekonomi Bakanlığı Girdi Tedarik Stratejisi’ni (GİTES) Ar-
Ge’de önceliklendirme boyutundan ele alarak bir sunum
gerçekleştirirken; Kalkınma Bakanlığı tarafından "Ar-Ge, Yenilik ve
Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef
Odaklılığın Sağlanması: Öncelikli Alanlar" konulu bir sunum yapıldı.
Koordinasyon Kurulu’nun
5. Toplantısı Yapıldı
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...48