31
Üç yıllık bir program olan Kamu Bilgi Sistem Güvenliği Programı
kapsamında kamu kurumlarının siber güvenlik savunma
kabiliyetlerinin artırılması, bilgi işlem çalışanlarının eğitilmesi, bilgi
işlem yöneticilerinin bilgilendirilmesi, kurumsal siber güvenlik
politika ve prosedürlerinin iyileştirilmesi ve sürekli erişilebilir, güncel
siber güvenlik bilgi paylaşım ortamı kurulması hedefleniyor.
Tanıtım toplantısının açılış sunumu Siber Güvenlik Enstitüsü Müdürü
Dr. Hayrettin Bahşi tarafından yapıldı. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr.
Hasan Palaz ve Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Daire Başkanı
Emin Sadık Aydın’ın da birer konuşma yaptığı toplantıda, proje
yürütücüsü Yılmaz Çankaya programın detayları hakkında bilgi
verdi.
Kamu Bilgi
Sistem Güvenliği
Programı Tanıtıldı
TÜBİTAK BİLGEM Siber
Güvenlik Enstitüsü
tarafından yürütülen
Kamu Bilgi Sistem
Güvenliği Programı,
51 kamu kurumundan
110 temsilcinin katılımı
ile TÜBİTAK Feza Gürsey
Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...48