Deniz Ne Kadar
Derin?
Anna Milbourne
Resimleyen: Serena Riglietti
Çeviri: Zuhal Özer
Satış Fiyatı: 14 TL
Denizin­ne­kadar­derin­olduğunu­merak­ediyor­musun?­Penguen­Pipkin,­işte­bunu­öğrenmek­istiyor.­
Haydi­ona­sualtındaki­uzun­yolculuğunda­eşlik­edelim;­hem­o­merakını­gidersin­hem­de­sen.
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları
405
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44