40
Gökyüzünün­ ne­ kadar­ yüksek­ olduğunu
merak­ediyor­musun?­Penguen­Pipkin,­işte
bunu­ öğrenmek­ istiyor.­ Haydi­ ona
gökyüzündeki­ uzun­ yolculuğunda­ eşlik
edelim;­hem­o­merakını­gidersin­hem­de­sen.
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları
404
TÜBİTAK­Popüler­Bilim­Kitapları’nda­
Yeni Çıkanlar...
Gökyüzü Ne Kadar
Yüksek?
Resimleyen: Serena Riglietti
Çeviri: Aslı Zülal
Satış Fiyatı: 14 TL
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44