Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu /
Mart 2012
Ankara'da bulunan yer istasyonundan RASAT ile günde 4 defa 10'ar
dakika süre ile toplam 40 dakika haberleşme sağlayan Enstitü, iki
boyutlu arazi modelleme çalışmalarına başladı. Enstitü, gelecek yıl
da Türkiye'nin üç boyutlu arazi modellemesini yapacak.
Yerli yazılımla geliştirilecek web tabanlı arayüz sayesinde, kamu
kuruluşları çekilen görüntüleri anında görebilecek, güncel görüntü
siparişleri alacak ve istenilen görüntüleri ücretsiz indirebilecek.
Bu çerçevede 2012 yılı Ekim ayına kadar Türkiye ve yakın çevresinin
7,5 metre çözünürlüklü RASAT uydu görüntüleri ile kaplanması
plana alındı. 2013 yılı içerisinde de stereo görüntü alınacak ve
Türkiye ile yakın çevresinin 7,5 metre çözünürlüklü Sayısal Arazi
Modeli elde edilmiş olacak.
RASAT uydusu, dünyanın herhangi bir yerine ait görüntüleri mono
ve stereo olarak alabiliyor. Şu ana kadar RASAT ile elde edilen 100
görüntüden 90’ı deneysel, 10’u da kamu siparişi olma özelliği
taşıyor. Bu görüntülerin 25’i yurtiçi, 75’i de yurtdışına ait.
Görüntülerin şehir bölge planlama, ormancılık, tarım, afet yönetimi
ve benzeri amaçlarla kullanılması hedefleniyor.
RASAT’ın tanıtılması amacıyla 2012 yılı Ekim ayında kamu
kuruluşlarına yönelik bir çalıştay düzenlenmesi planlanıyor.
Türkiye’yi kapsayacak yaklaşık 1200 civarındaki RASAT uydu
görüntüsü Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi’nin temel altlık verisi
niteliği ile kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına sunulacak.
3
Ağustos ayında uzaya
fırlatılan TÜBİTAK yer
gözlem uydusu RASAT’tan
görüntüler gelmeye devam
ediyor. Çalışmalarını
hızlandıran TÜBİTAK Uzay
Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü, RASAT’tan aldığı
görüntülerle 2012 yılı
sonuna kadar tüm
Türkiye'nin iki boyutlu
haritasını tamamlayacak.
Enstitü, daha sonra bu
haritayı kamu
kuruluşlarının kullanımına
sunacak.
RASAT'tan Alınan
Görüntüler İki Boyutlu
Haritaya Dönüşecek
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...32