TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 6

6
Bülten
2020
OCAK
E f f i c i e n c y C h a l l e n g e E l e k t r i k l i A r a ç Y a r ı ş l a r ı i ç i n S t a r t V e r i l d i
Her yıl daha da artan bir ilgi ve coşkuyla gerçekleştirilen
ve bu yıl 16.sı düzenlenecek olan, Efficiency Challenge Elek-
trikli Araç Yarışları, bu yıl 1-6 Eylül 2020 tarihleri arasında
TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamın-
da Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilecektir.
Üniversite öğrencilerinin çevresel duyarlılıklarını da ön
plana çıkararak, yeni teknolojik uygulamalar geliştirmesi-
ni sağlayacak ortamlar oluşturmayı hedefleyen Efficiency
Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında, gençlerimiz alternatif
enerjili elektrikli araçlarını yarıştıracaklar.
Elektromobil ve Hidromobil kategorilerinde düzenlenen
yarışlar ile elektrik ve hidrojen enerjisiyle çalışan araçlarla il-
gili yerli üretimin artırılması, katma değeri yüksek ürünlerin
geliştirilmesi, katılımcıların alternatif enerjilerle ilgili araştır-
ma imkânı edinip dünyadaki gelişmeleri takip etmeleri ve
deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır.
Başvurular bu yıldan itibaren challenge.tubitak.gov.tr ad-
resinde yayınlanacak sistem üzerinden çevrimiçi yapılacak-
tır.
Katılımcılara 35.000 TL’ye kadar hazırlık teşviki ve 40.000
TL’ye kadar performans ödülleri ile özel ödüllerin verileceği
yarışlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru şartları için challen-
ge.tubitak.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Kayıt için son tarih: 2 Mart 2020 / 17.30
Efficiency Challenge Elektrikli
Araç Yarışları için Start Verildi
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook