TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 7

7
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Üniversite öğrencilerimiz ve tüm vatandaşlarımız tarafın-
dan ilgi ve heyecanla karşılanan TÜBİTAK Uluslararası İnsan-
sız Hava Araçları (İHA) Yarışması başvuruları başladı. Ülkemiz
genelinde İHA konusunda farkındalığın artırılması ve İHA
üzerine yapılan çalışmaların yaygınlaştırılmasının amaç-
landığı İnsansız Hava Araçları Yarışması TÜBİTAK tarafından
2016 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilmektedir. 2018
yılında TEKNOFEST İstanbul kapsamına alınan yarışların be-
şincisi, bu yıl da 15 – 20 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep’te
üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenecektir.
Sabit ve döner kanat kategorilerinde yapılacak yarışma-
lara başvurular ve raporlar bu yıldan itibaren iha.tubitak.
gov.tr adresinde yayınlanacak çevrimiçi sistem üzerinden
kabul edilecektir. Başvuru sürecinde Kavramsal Tasarım Ra-
poru’nun sisteme yüklenmesi gerekmektedir. E-posta ve
posta yoluyla yapılan başvuruların dikkate alınamayacağını;
Etkinlik Kuralları’nda belirtilen son tarihe kadar e-imzaların
tamamlanmasının ve ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi-
nin takımlarımızın sorumluluğunda olduğunu hatırlatırız.
Gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında 8.000 TL İHA Ge-
liştirme Desteği ve 4.000 TL Katılım Desteği sağlanacaktır.
Yarışma sonunda kategorilerinde birinci olan takımlara
30.000 TL, ikinci olan takımlara 20.000 TL, üçüncü olan ta-
kımlara 15.000 TL, her iki kategoride 7.500 TL mansiyon
ödülü, 15.000 TL Yerli Yazılım Ödülü verilecektir. Ayrıca her
iki kategoride birinci olan takımlara Türk Havacılık ve Uzay
Sanayii (TUSAŞ) tarafından ayrı ayrı 12.000 TL ödül ve takım
üyelerine staj ödülü verilecektir.
Ayrıntılı bilgi ve başvuru için iha.tubitak.gov.tr adresini zi-
yaret edebilirsiniz.
Kayıt için son tarih: 23 Mart 2020 / 17.30
TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava
Araçları (İHA) Yarışları Heyecanı Başlıyor
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook