TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 4

4
Bülten
2020
OCAK
T Ü B İ T A K , T E K N O F E S T 2 0 2 0 ’ d e d e T e k n o l o j i Y a r ı ş m a l a r ı n ı D e s t e k l e m e y e D e v a m E d i y o r
TÜBİTAK, TEKNOFEST2020’de de Teknoloji
Yarışmalarını Desteklemeye Devam Ediyor
Hayal eden, araştıran, üreten ve geliştiren öğrencilerin,
gençlerin yanında olan TÜBİTAK, Milli Teknoloji Hamlesi-
nin festivali TEKNOFEST 2020’de de Teknoloji Yarışmaları-
nı destekliyor.
22-27 Eylül tarihleri arasında, Milli Mücadelemizin Gazi
şehri Gaziantep’te düzenlenecek olan TEKNOFEST Ha-
vacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin en önemli ayağını
Teknoloji Yarışmaları oluşturuyor. Gaziantep’te düzen-
lenecek olan TEKNOFEST 2020’de, 23 farklı kategorideki
Teknoloji Yarışmaları kapsamında geçen seneden farklı
olarak; Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Tarım Tekno-
lojileri Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması,
Akıllı Ulaşım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, He-
likopter Tasarım Yarışması, Jet Motor Tasarım Yarışması
yer alacak.
Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştir-
me konusunda ilgilerinin arttırılması hedefleniyor. Bu
alanda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak
için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4
Milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. TEK-
NOFEST 2020 Gaziantep’te yarışıp dereceye girmeye hak
kazanan takımları ise 3 Milyon TL’nin üzerinde ödüller
bekliyor. Milli Teknoloji Hamlesi heyecanı ile yolumuza
devam ettiğimiz TEKNOFEST 2020 Gaziantep’te yarışma
hakkını elde etmek için son başvuru tarihi 28 Şubat ola-
rak belirlendi.
TEKNOFEST 2019’da havacılıktan otomotive, yapay ze-
kadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından oto-
nom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen
19 farklı kategoride yer alan Teknoloji Yarışmalarına Tür-
kiye’nin 81 ilinden, 122 farklı ülkeden, toplamda 17.373
takım başvuru yapmış olup 2.000’den fazla takım, 50.000
yarışmacı finalist olmaya hak kazandı.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook