TÜBİTAK Bülten - Sayı 217 - Ocak 2020 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK’ın Geleneksel Ulusal Gökyüzü Gözlem
Şenliği Uluslararası Boyuta Taşınıyor
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından, 22 yıldır ge-
leneksel olarak her yıl düzenlenen Ulusal Gökyüzü Gözlem
Şenliği Türkiye’nin en kapsamlı gözlem şenliğidir.
TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği, 2019 yılında ilk
defa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın himayelerinde, ön-
ceki yıllara göre katılımcı sayısı 4 kattan fazla artırılarak, bin
500 civarında katılımcı ile düzenlendi.
2020 yılında ilk defa uluslararası katılımcıların da ağırla-
nacağı “2020 Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği”, gökci-
simlerinin de uygun olacağı 20–23 Ağustos 2020 tarihleri
arasında, yine TÜBİTAK Ulusal Gözlemevimizin eteklerindeki
Antalya Saklıkent’te düzenlenecektir.
Şenlik başvuruları,
(
/)
adre-
sinden online olarak 30 Ocak – 31 Mart 2020 tarihleri ara-
sında toplanacak olup; başvurular arasından yapılacak kura
çekilişi ile Nisan ayının ikinci haftasında katılımcılar belirle-
necektir.
7’den 77’ye tüm gökbilim meraklılarına açık olan “2020
Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği” katılımcılar için ücret-
siz olacaktır. Tüm gökbilim meraklılarını Şenliğimize bekli-
yoruz.
Işık kirliliğinden uzak, Ulusal Gözlemevinin eteklerinde-
ki 2000 metre yükseklikliğe sahip Saklıkent merkezinde
düzenlenen gökbilim şenliğinde katılımcılar, uzman astro-
nomların eşliğinde, teleskoplarla gökyüzünü daha yakından
tanıma fırsatı bulmakta, gecenin karanlığında ilginç gökci-
simlerinin yaşam hikayelerini dinlemektedirler. Doğa ile iç
içe, 4 gün 3 gece boyunca çadırlarda konaklayan katılımcı-
ların yemek ihtiyaçları karşılanmaktadır. Gece gökyüzünün
derinliklerine dalan katılımcılar, gündüz saatlerinde ise, yurt
içi ve yurt dışındaki çeşitli üniversitelerden gelen uzmanlar
tarafından sunulan popüler bilimsel konularda konferanslar
dinlemekte; onlarla sohbet etmektedir. Her yaş grubundan
insana hitap eden, atölye faaliyetleri, sportif etkinlikler, ya-
rışmalar, çeşitli stand alanları ile şenlik baştan sona dolu
dolu geçmektedir.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook