TÜBİTAK Bülten / Sayı 158 - Şubat 2015 - page 5

5
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
ji
oplantısı Yapıldı
28. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu toplantısı Baş-
bakan Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında gerçek-
leştirildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Şimdi yeni
teknolojilerin önümüzü açtığı dönemde, aslında
bilgi ve teknoloji alanında öncülük yapma şansının
tekrar tarihi fırsat olarak önümüze geldiği süreçten
geçiyoruz" dedi.
T
oplantıya Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Ali Ba-
bacan, Numan Kurtulmuş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşe-
nur İslam, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Baka-
nı Volkan Bozkır, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gençlik
ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık Ba-
kanı Mehmet Müezzinoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris
Güllüce, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker, İçişleri Bakanı
Efkan Ala, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Ekrem Erdem, YÖK Başkanı Yekta Saraç, TBMM
Milli Eğitim Kültür ve Gençlik Komisyonu Başkanı Emrullah
İşler, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu Başkanı Halil Mazıcıoğlu, TOBB Baş-
kanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve diğer kamu kurum ve kuruluşla-
rının yetkilileri katıldı.
Gölbaşı'ndaki Vilayetler Evi'nde düzenlenen Bilim ve Tek-
noloji Yüksek Kurulu toplantısının açılışında konuşan Baş-
bakan Davutoğlu, gelişme süreçlerinde insanoğlunun bilgi
sahibi olabilme, muhakeme geliştirebilme, bilgiden bilim
ve teknoloji üretme kapasitesinin, medeniyetleri oluşturan
ana faktörlerden biri olduğuna vurgu yaptı.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook