Mali Hususlar ve Ödeme

-A +A

Aşama 2’de Mükemmeliyet Mührü almaya hak kazanan iş planının panel değerlendirmesinde belirlenen proje bütçesi, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre faaliyet gösteren Girişim Sermayesi Yatırım Fonları veya 11/10/2018 tarihli ve 7147 sayılı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulmuş olan Türkiye Kalkınma Fonu ve alt fonları kapsamında kurulan TÜBİTAK BiGG Fonu ile %5  hisseye kadar yatırım olarak kuruluşa aktarılacaktır. Hisse karşılığı oran açılan çağrılarda belirtilecektir. 2023-1 BiGG Yatırım çağrısı için %3 hisse karşılığında yatırım olarak kuruluşa aktarılacaktır.