Destek Kapsamı

-A +A

Destek süresi

a) Aşama 1’de uygulayıcı kuruluşa, TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında sağlanacak destek ile yürütülecek faaliyetlerin destek süresi uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.

b) Aşama 2 kapsamında iş planlarına ilişkin proje faaliyetlerinin destek süresi ek süreler de dâhil olmak üzere en fazla on sekiz (18) aydır.

c) Aşama 3 kapsamında desteklenecek projeler için TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen destek süreleri geçerlidir.

Mükemmeliyet Mührü Destek Kapsamına Alınan Toplam Bütçe

Aşama 1 için TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri geçerli olup uygulayıcı kuruluşlara sağlanacak destek tutarı ve içeriği uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.

Aşama 2 için; girişimcilik proje desteği en fazla dokuz yüz bin (900.000) TL’dir. Desteğin veriliş şekli açılan çağrılarda belirtilmiştir. Proje isterlerine uygun olarak gerçekçi bir iş planı bütçesinin sunulması beklenmektedir. Programın 2. Aşama panel değerlendirmeleri sürecinde her iş planı için destek kapsamına alınan bütçe belirlenecektir. İş planının desteklenmeye uygun bulunması halinde panel değerlendirmesinde belirlenen destek tutarı, TÜBİTAK BİGG Fonu ile %3 hisse karşılığında yatırım olarak kuruluşa aktarılacaktır.

Aşama 3 için; TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı hükümleri geçerlidir.