Başvuru Formları

-A +A

Programın 1. Aşamasında iş fikri başvuruları 1601 Programı çağrısı ile belirlenen Uygulayıcı Kuruluşlara yapılır. Programın 2. Aşamasında iş planı başvuruları ise 1. Aşamada başarılı bulunan girişimci tarafından PRODİS uygulaması üzerinden alınacaktır. Uygulayıcı Kuruluşların PRODİS üzerinden onay verdiği girişimciler 2. aşamaya başvurabilirler. Aşağıdaki 2. Aşama iş planı başvuru dokümanlarının başvuru öncesinde taslak olarak hazırlanması faydalı olabilir.

 

Taahhütname

AGY112 İş Planı  (Çağrılı süreçte ön bilgi amaçlı ve online başvuru öncesi taslak çalışma için kullanılacak formdur.)

1812 Tahmini Maliyet Formları

GCIP Ek Yatırım Formu

ARDEB Muvafakatname Formu

Eş Yatırım Taahhütnamesi Formu

Uygulayıcı Kuruluş Adına Farklı Bir Tüzel Kişiliğin Yatırım Yapması Durumunda Eş Yatırım Taahhütnamesi Formu

Eş Yatırım Bilgi Formu