Kriterler

-A +A

Aşama 2’ye sunulan iş planları panel yöntemiyle değerlendirilir. İş planının Panel değerlendirmesinde aşağıda belirtilen üç boyut (eşit ağırlıklı olarak) dikkate alınır:

              a) İş planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,

              b) İş planının uygunluğu ve yapılabilirliği,

              c) İş planının ticarileşme potansiyeli.