Burslar

Türkçe

İletişim

TÜBİTAK-BİDEB
Araştırma Burs ve Destekleri Grup Koordinatörlüğü
2236-B MSCA - COFUND Burs Programlarına Katkı Fonu Programı
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
 
Adres: TÜBİTAK Başkanlık Binası
Tunus Caddesi No:80 Kavaklıdere
ÇANKAYA/ANKARA PK:06100
Tel: 444 66 90

Yönetmelik ve Esaslar

  • Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik
  • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik
  • Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Burs ve Destek Programlarının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar

İzleme

Proje yürütücüsü ev sahibi kurum/kuruluş, Avrupa Komisyonu ile yapmış olduğu sözleşme gereğince izleme raporlarını süresi içinde Avrupa Komisyonuna sunmak ve Avrupa komisyonu tarafından yapılan bildirimleri bir ay içinde TÜBİTAK’a bildirmek zorundadır. 

Sayfalar

Subscribe to RSS - Burslar