Burslar

Türkçe

Kimler Başvurabilir

Başvuru Koşulları

Aşağıdaki şartlardan birinin sağlanması gerekmektedir.

  1. “2205-Yurt İçi Lisans Burs Programı”nda bursiyer seçilip son başvuru tarihi itibarıyla destekleniyor olmak,
  2. “2202-Bilim Olimpiyatları Programı” kapsamında en son yapılan Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olmak.

Genel Hükümler

1. “2205 Lisans Burs Programı”nda bursiyer olanların bursiyerliği devam ettiği veya bu hizmetin iptalini talep etmediği sürece mentorluk desteği devam eder. 2248 Mentorluk Desteği Programı kapsamında başvuru yapıp destek almaya başlayan bursiyerlerin programa her yıl tekrar başvuru yapması gerekmez. Mentorluk desteğinin devamlılığı için “ağırlıklı genel ortalama” başarı kriteri aranmaz.

Yükümlülükler

1. Başvuru sahibi, mentor atamasını takip eden aydan itibaren; mentoru ile her iki ayda en az bir defa yüz yüze veya çevrimiçi görüşme yapmakla yükümlüdür.
2. Başvuru sahibi, mentoru ile yapacağı görüşmelerde etik davranış ilkelerine uygun davranış göstermekle yükümlüdür.
3. Başvuru sahibinden kaynaklı görüşme yapılamaması durumunda başvuru sahibi mentore gerekçeli bilgi vermelidir.

İzleme

1. Mentor bilgilerinin, başvuru sahibine bildirildiği (başvuru sonuçlarının açıklandığı) tarih itibarıyla destek süreci başlar ve yılda iki defa olmak üzere izleme raporları mentor tarafından TÜBİTAK’a iletilir.
2. Mentorluk desteği mentor tarafından sonuç raporunun TÜBİTAK’a iletilmesi ile son bulur.
3. Başvuru sahibinin gerekçeli dilekçe ile mentor değişikliği talep etmesi halinde GYK kararı ile mentor değişikliği yapılabilir.

Mentor Ataması

“2205-Yurt İçi Lisans Burs Programı” kapsamında bursiyer olanlar ve “2202-Bilim Olimpiyatları Programı” kapsamında en son yapılan Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olanlar için aşağıdaki kriterler esas alınarak mentor ataması yapılmaktadır:

  • Bilimsel ve teknolojik yetkinliği
  • Kariyer beklentileri
  • Mentorluk desteğinden beklentileri
  • Sosyal beceri ve kabiliyetleri

Sayfalar

Subscribe to RSS - Burslar