Burslar

Türkçe

Kimler Başvurabilir

  • ERC’ye sunulan ve son başvuru tarihi itibari ile 3 yıl içerisinde fonlanmamış (Başlangıç Desteği, Konsolide Desteği, Gelişmiş Destek ve Sinerji Destek) ancak son değerlendirme aşamasından “A” veya “B” puanı alan proje sahibi olmak 
  • ERC’ye 2 yıl içinde tekrar başvuruyu taahhüt etmek
  • Proje yürütücüsünün Türkiye’de yerleşik bir araştırma kurumunda çalışıyor ya da TÜBİTAK’tan alınacak desteğin başlama tarihi itibarıyla çalışacak olması
  • Program desteği sonrasında ERC desteği almaya hak kazanırsa projesini Türkiye’de yürütmek

Destek Kapsamı

Bu çağrının amacı, Avrupa Birliği fonlarından ülkemize geri dönüş oranını artırmak için araştırmacıların önemli bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli içeren projelerini iyileştirmek/güçlendirmek ve Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)’den destek alabilmelerini sağlamak için destek vermektir. Bu program kapsamında hibe destek olarak;

  • Araştırma projesi desteği

sağlanır.

2247 - B Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Projeleri Güçlendirme Desteği Programı

2247-B Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Projeleri Güçlendirme Desteği Programı kapsamında Avrupa Birliği fonlarından ülkemize geri dönüş oranını artırmak için araştırmacıların önemli bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli içeren projelerini iyileştirmek/güçlendirmek ve Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)’den destek alabilmelerini sağlamak için destek verilecektir.

2202-Ulusal ve Uluslararası Bilim Olimpiyatlarda Başarı Elde Eden Öğrencilerimizin Yükseköğretime Sınavsız Geçiş Hakkı ve Ek Katsayı Uygulamasından Faydalanmasına Yönelik Başvurular Başlamıştır

Sınavsız Geçiş ve Ek Katsayı Hakkı:

Türkçe

Sayfalar

Subscribe to RSS - Burslar