Burslar

Türkçe

Mentor Ataması

Mentor ataması “2202 Bilim Olimpiyatları Programı” Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olanlar ve “2205 Lisans Burs Programı”nda bursiyer olanlar için aşağıdaki kriterler esas alınarak TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır:
 
• Bilimsel ve teknolojik yetkinliği
• Kariyer beklentileri
• Mentorluk desteğinden beklentileri

Değerlendirme Yöntemi

Ön inceleme aşamasında program başvurusunda beyan edilen bilgiler kontrol edilir. Değerlendirme yalnızca sistem üzerinden iletilen bilgiler esas alınarak yapılır. Desteklenecek öğrenciler GYK’nın önerisi ve Başkanlık Onayı ile kesinleşir. Başkanlık Onayı’ndan sonra başvuru sahibinin 45 gün içinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi’ne yüklediği taahhütnameyi (18 yaşından küçük başvuru sahibinin muvafakatname ve taahhütnameyi) ıslak imzalı olarak TÜBİTAK’a ulaştırması gerekir.

Destek Süresi

1. “2205 Lisans Burs Programı” kapsamında bursiyer seçilip desteklenenler için bursiyerlik süresi sonuna kadar,
2. “2202 Bilim Olimpiyatları Programı” kapsamında en son yapılan Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olanlar için bir sonraki Birinci Aşama Sınavı’na kadardır.
 

Sayfalar

Subscribe to RSS - Burslar