Burslar

Türkçe

2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı Başvuru Sonuçları Açıklandı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır. 

2232 Programı başvuru durumunuz ile ilgili sonucu, BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (ebideb.tubitak.gov.tr) üzerinden kullanıcı girişi yaparak "Başvurularım" alanından görebilirsiniz.

Türkçe

2221-Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı Başvuru Sonuçları Açıklandı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2221-Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır. 

2221 Programı başvuru durumunuz ile ilgili sonucu, BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (ebideb.tubitak.gov.tr) üzerinden kullanıcı girişi yaparak "Başvurularım" alanından görebilirsiniz.

Türkçe

2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı 2019 Yılı 3. Dönem Başvuru Sonuçları Açıklandı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2224/A-Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı 2019 yılı 3. dönem başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

2224-A Programı başvuru durumunuz ile ilgili sonucu, BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (ebideb.tubitak.gov.tr) üzerinden kullanıcı girişi yaparak "Başvurularım" alanından görebilirsiniz.

Türkçe

TÜBİTAK 2244-Sanayi Doktora Programı 2019 Yılı Çağrısı Eylül Ayında Başvuruya Açılıyor

Ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda, sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik 2244-Sanayi Doktora Programı 2019 Yılı Çağrısı 1 Eylül 2019’da başvuruya açılıyor.

Türkçe

Kimler Başvurabilir

Başvuru Koşulları
 
Aşağıdaki şartlardan birini sağlıyor olmak;
1. “2205 Lisans Burs Programı”nda bursiyer seçilip son başvuru tarihi itibarıyla destekleniyor olmak
2. “2202 Bilim Olimpiyatları Programı” 2021 yılı Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olmak

Genel Hükümler

1. “2205 Lisans Burs Programı” bursiyerlerinin mentorluk desteği, bu desteğin iptali talep edilmediği sürece bursiyerlikleri boyunca devam eder. Bu programdan destek almaya hak kazanan bursiyerlerin programa her yıl tekrar başvuru yapması gerekmez. Mentorluk desteğinin devamlılığı için “ağırlıklı genel ortalama” başarı kriteri aranmaz.

Yükümlülükler

1. Desteklenen öğrenci ve mentor, mentorluk sürecinin başlamasını takip eden aydan itibaren her iki ayda en az bir defa yüz yüze veya çevrim içi (video konferans yöntemiyle) görüşme yapmakla yükümlüdürler.
2. Desteklenen öğrenci ve mentoru yapacakları görüşmelerde etik davranış ilkelerine uygun davranış göstermekle yükümlüdür.
3. Taraflardan birinden kaynaklı görüşme yapılamaması durumunda öğrenci ve mentor birbirlerine bilgi vermelidirler.

İzleme

1. Mentorluk süreci başladıktan sonra altı ayda bir olmak üzere izleme raporları mentor tarafından TÜBİTAK’a iletilir.
2. Mentorluk desteği, "Mentorluk Desteği Süresi" başlığında belirtilen sürenin sonunda mentor tarafından izleme raporunun TÜBİTAK’a iletilmesiyle son bulur.
3. Desteklenen öğrencinin gerekçeli dilekçe ile mentor değişikliği talep etmesi halinde GYK kararı ile mentor değişikliği yapılabilir.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Burslar