Burslar

Türkçe

Genel Hükümler

1. “2205 Lisans Burs Programı”nda bursiyer olanların bursiyerliği devam ettiği veya bu hizmetin iptalini talep etmediği sürece mentorluk desteği devam eder. 2248 Mentorluk Desteği Programı kapsamında başvuru yapıp destek almaya başlayan bursiyerlerin programa her yıl tekrar başvuru yapması gerekmez. Mentorluk desteğinin devamlılığı için “ağırlıklı genel ortalama” başarı kriteri aranmaz.

Yükümlülükler

1. Başvuru sahibi, mentor atamasını takip eden aydan itibaren; mentoru ile her iki ayda en az bir defa yüz yüze veya çevrimiçi görüşme yapmakla yükümlüdür.
2. Başvuru sahibi, mentoru ile yapacağı görüşmelerde etik davranış ilkelerine uygun davranış göstermekle yükümlüdür.
3. Başvuru sahibinden kaynaklı görüşme yapılamaması durumunda başvuru sahibi mentore gerekçeli bilgi vermelidir.

İzleme

1. Mentor bilgilerinin, başvuru sahibine bildirildiği (başvuru sonuçlarının açıklandığı) tarih itibarıyla destek süreci başlar ve yılda iki defa olmak üzere izleme raporları mentor tarafından TÜBİTAK’a iletilir.
2. Mentorluk desteği mentor tarafından sonuç raporunun TÜBİTAK’a iletilmesi ile son bulur.
3. Başvuru sahibinin gerekçeli dilekçe ile mentor değişikliği talep etmesi halinde GYK kararı ile mentor değişikliği yapılabilir.

Mentor Ataması

“2205-Yurt İçi Lisans Burs Programı” kapsamında bursiyer olanlar ve “2202-Bilim Olimpiyatları Programı” kapsamında en son yapılan Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olanlar için aşağıdaki kriterler esas alınarak mentor ataması yapılmaktadır:

  • Bilimsel ve teknolojik yetkinliği
  • Kariyer beklentileri
  • Mentorluk desteğinden beklentileri
  • Sosyal beceri ve kabiliyetleri

Değerlendirme Yöntemi

Ön inceleme aşamasında program başvurusunda beyan edilen bilgiler kontrol edilir. Değerlendirme yalnızca sistem üzerinden iletilen bilgiler esas alınarak yapılır. Desteklenecek öğrenciler GYK’nın önerisi ve Başkanlık Onayı ile kesinleşir. Başvuru sahibinin Başkanlık Onayı’ndan sonra 45 gün içinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi’ne yüklediği taahhütnameyi ıslak imzalı olarak TÜBİTAK’a ulaştırması gerekir. Belirtilen süre içinde ıslak imzalı taahhütname göndermeyenlerin mentorluk desteği başlatılmaz.

Destek Süresi

Mentorluk desteği süresi:

  1. “2205-Yurt İçi Lisans Burs Programı” kapsamında bursiyer seçilip desteklenenler için normal öğrenim süresi sonuna kadar,
  2. “2202-Bilim Olimpiyatları Programı” kapsamında en son yapılan Birinci Aşama Sınavı’nda başarılı olanlar için bir sonraki Birinci Aşama Sınavı’na kadardır.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Burslar