Burslar

Türkçe

Kimler Başvurabilir

 • ERC’ye sunulan ve son başvuru tarihi itibari ile 3 yıl içerisinde fonlanmamış (Başlangıç Desteği, Konsolide Desteği, Gelişmiş Destek ve Sinerji Destek) ancak son değerlendirme aşamasından “A” veya “B” puanı alan proje sahibi olmak 
 • ERC’ye 2 yıl içinde tekrar başvuruyu taahhüt etmek
 • Proje yürütücüsünün Türkiye’de yerleşik bir araştırma kurumunda çalışıyor ya da TÜBİTAK’tan alınacak desteğin başlama tarihi itibarıyla çalışacak olması
 • Program desteği sonrasında ERC desteği almaya hak kazanırsa projesini Türkiye’de yürütmek

Destek Kapsamı

Bu çağrının amacı, Avrupa Birliği fonlarından ülkemize geri dönüş oranını artırmak için araştırmacıların önemli bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli içeren projelerini iyileştirmek/güçlendirmek ve Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)’den destek alabilmelerini sağlamak için destek vermektir. Bu program kapsamında hibe destek olarak;

 • Araştırma projesi desteği

sağlanır.

2247 - B Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Projeleri Güçlendirme Desteği Programı

2247-B Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Projeleri Güçlendirme Desteği Programı kapsamında Avrupa Birliği fonlarından ülkemize geri dönüş oranını artırmak için araştırmacıların önemli bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli içeren projelerini iyileştirmek/güçlendirmek ve Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)’den destek alabilmelerini sağlamak için destek verilecektir.

2202-Ulusal ve Uluslararası Bilim Olimpiyatlarda Başarı Elde Eden Öğrencilerimizin Yükseköğretime Sınavsız Geçiş Hakkı ve Ek Katsayı Uygulamasından Faydalanmasına Yönelik Başvurular Başlamıştır

Sınavsız Geçiş ve Ek Katsayı Hakkı:

Türkçe

2210-A, 2210-B ve 2210-E 2019 Yılı 1. Dönem Başvuru Sonuçları Açıklandı

 • 2210/A - Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
 • 2210/B - Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Yüksek Lisans Burs Programı
 • 2210/E - Doğrudan Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı

2019 yılı 1. dönem sonuçları açıklanmıştır.

2019 yılı 1. dönemine yapılan yüksek lisans burs başvuruları değerlendirilmiş ve burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenmiştir.

Türkçe

2211-A, 2211-B ve 2211-E 2019 Yılı 1. Dönem Başvuru Sonuçları Açıklandı

 • 2211/A - Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı
 • 2211/B - Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı
 • 2211/E - Doğrudan Yurt İçi Doktora Burs Programı

2019 yılı 1. dönem sonuçları açıklanmıştır.

2019 yılı 1. dönemine yapılan doktora burs başvuruları değerlendirilmiş ve burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenmiştir.

Türkçe

BİDEB Öncelikli Alanlar ve Sanayiye Yönelik Lisansüstü Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı

 • 2211/C-Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı 2018 yılı 3. Dönem
 • 2210/C-Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı 2018 yılı 2. Dönem
 • 2210/D-Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı 2018 yılı 2. Dönem

sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlar e-bideb (http://e-bideb.tubitak.gov.tr) sistemine giriş yapıldıktan sonra “Başvuru Durumu” altında görülebilir.

Türkçe

Sayfalar

Subscribe to RSS - Burslar