TÜBİTAK Bülten / Sayı 157 - Ocak 2015 - page 5

5
T
örene, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Başkan
Vekili Sadık Yakut, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,
Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Fikri Işık, Ulaştırma
ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Ayşenur İslam, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin
Canikli, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, AB Bakanı ve
Başmüzakereci Volkan Bozkır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Taner Yıldız, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile akade-
misyenler katıldı. Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, 2014 yılı TÜBİTAK ödüllerine hak kazanan bilim
insanlarını tebrik ederek, başarılarının devam etmesini di-
ledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül alan bilim insanlarının
ikisinin ABD'deki üniversitelerde, dördünün Koç Üniversite-
vik Ödülleri Sahiplerini Buldu
si'nde, üçünün Bilkent, üçünün de ODTÜ'de görev yaptığını
belirterek, "Bunun yanında Erzurum'dan İzmir'e, Kayseri'den
Eskişehir'e, Ankara'dan İstanbul'a, Bursa'ya kadar Anado-
lu'daki üniversitelerimizin de başarılarını görüyoruz. Elbette
Türkiye'de ödüle hak kazanacak bu ölçüde bilimsel başarı sa-
dece bu kadar değil. Seçici kurul bir sıralama ve bir sınırlama
yapmak zorundaydı. Bu yıl sadece 19 hocamız, 19 bilimsel
çalışma ödülü almaya hak kazandılar. Şunu çok iyi biliyoruz
ki diğer üniversitelerimiz de üniversite dışı merkezlerimiz de
ya da yurtdışında çok sayıda başarılı bilim insanımız çalışma
yapıyor. Dünyaya isimlerini duyuracak, önemli çalışmaların
altına da imzalarını atıyorlar" diye konuştu.
TÜBİTAK 49. Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook