TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 38

38
Bülten
TÜBİTAK MAM,
3. İstanbul Uluslararası Su Forumu’na Katıldı
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE)
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kitiş ve Müdür Yardımcısı Dr. Sel-
ma Ayaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile
forum ziyaretçilerine enstitünün projeleri hakkında güncel
bilgiler aktardı.
Bu seneki temaları, Su Güvenliği ve Su Hukuku olarak
belirlenen forumda, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim
Enstitüsü (ÇTÜE),“SuYönetişiminin Farklı Seviyelerde ve Böl-
gelerde Uygulanabilirliği” paneline, “Bilim – Politika Platfor-
munun Yapılandırılması” ile “Değişen Dünyada Su Sorunları:
Water JPI ve WatEUR” yan etkinliklerine katıldı. Ayrıca, ens-
titü araştırmacılarından Dr. İpek Erzi, Hande Gürsoy Hakse-
venler ve Pembe Özer, forum boyunca ulusal ve uluslararası
su camiasının temsilcileri ile tanıtım ve işbirliği görüşmeleri
yapma imkânı buldu.
Türkiye Su Enstitüsü tarafından düzenlenen 3. İstanbul Uluslararası Su Forumu (İUSF), TÜBİTAK MAM Çevre ve
Temiz Üretim Enstitüsü’nün de katılımıyla, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Forum süresince katılımcılarla paylaşılan çalışmalar:
Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması (HAVZA)
Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Kalite He-
deflerinin Belirlenmesi (HASSAS)
Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı Neticesinde Meyda-
na Gelen Su Kirliliğinin Tespiti ve Madde veya Madde
Grubu Bazında Çevresel Kalite Standartlarının Belirlen-
mesine İlişkin Proje (BİKOP)
Karacaören I ve II Baraj Gölü ve Beyşehir Gölü Havza Ko-
ruma Planı ve Özel Hüküm Belirlenmesi (ÖZEL HÜKÜM)
Ülkemiz Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelerin
Tespiti ve Ekolojik Kıyı Dinamiği Projesi (KIYITEMA)
Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenme-
si Projesi (YUTAY)
Türkiye Su Enstitüsü’nün önde gelen uluslararası faaliyeti
olan İstanbul Uluslararası Su Forumu (İUSF), 2008’den beri
her üç senede bir, Dünya Su Forumu’ndan bir sene önce dü-
zenleniyor. Resmi programa dâhil olan panellerin ve diğer
toplantıların yanı sıra, İUSF, uluslararası su camiasının ileri
gelenlerinin gayrı resmi görüşmelerine de ev sahipliği yapı-
yor. Bu seneki forum sonuçları, 2015 senesinde Kore’de yapı-
lacak olan 7. Dünya Su Forumu’nda sunulacak.
TÜBİTAK, Türkiye Su Enstitüsü Yönetim Kurulu’nda TÜBİ-
TAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü tarafın-
dan temsil ediliyor.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook