TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 39

39
DergiPark Açık Dergi Sistemleri Eğitim
Toplantısı Ankara'da Yapıldı
TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)
Cahit Arf Bilgi Merkezi tarafından yürütülen DergiPark Proje-
si kapsamında, açık dergi sistemleri eğitim toplantısı yapıldı.
Toplantıda, dergilerin kalitesi ve uluslararası etkisini artır-
mak amacıyla başlatılan dergi barındırma ve süreç yöneti-
mi hizmeti DergiPark Projesi’nin gelişim süreci ve hedefleri
ULAKBİM çalışanlarından Fatma Başar tarafından konuklara
aktarıldı. Çoğunluğu dergi editörlerinden oluşan ve Türki-
ye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 200 kişinin katılımıyla ger-
çekleştirilen toplantıda, Açık Dergi Sistemleri uygulamalı
olarak anlatıldı. Ayrıca, dergi editörlerinden Doç. Dr. Aytekin
Alçelik “Dergi Ayarları ve Makale Başvurusu”, Sönmez Çelik
ise “Editöryal Süreç ve Arşiv Aktarımı” konularında bilgi ve
deneyimlerini aktardı.
Toplantıda, katılımcılara uygulanan anket çalışması ile
görüş ve öneriler alınarak yaşanan sorunlar tespit edilmeye
çalışıldı.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44
Powered by FlippingBook