TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 40

40
Bülten
Bilim ve Teknik Dergisinde Bu Ay...
Göbekli Tepe Dünyanın En Eski ve
En Büyük Tapınma Alanı
Son yirmi yılın en önemli arkeolojik keşfi sayılabilecek Göbekli Tepe, kulağımızdaki “medeniyetler beşiği Anadolu”
tanımlamasına uygun olarak insanlığın medeniyet ve dinler tarihinin yeniden yazılmasına sebep oluyor. Urfa yakın-
larındaki Göbekli Tepe’de yapılan kazılarla, yalnızca dünyanın bilinen en eski ve en büyük kutsal alanı gün yüzüne
çıkarılmış olmadı. Aynı zamanda, anıtsal inşa ile tapınma amaçlı sosyal örgütlenme ve işbölümü, tarımın ve hayvan
evcilleştirmenin doğuşundan önceye çekilmiş oldu.
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44
Powered by FlippingBook