TÜBİTAK Bülten / Sayı 151 - Temmuz 2014 - page 34

34
Bülten
General Electric’in
Yeni Teknoloji Merkezi Açıldı
General Electric’in (GE) dünyadaki 9 mühendislik merke-
zinden biri olan Türkiye Teknoloji Merkezi’nin (TTC) yeni bi-
nası törenle hizmete açıldı. TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest
Bölgesi’nde yer alan yeni merkezde, havacılıkla ilgili araştır-
ma, geliştirme ve inovasyon çalışmaları desteklenecek.
Türkiye Teknoloji Merkezi, GE’nin Tusas Motor Sanayii ile
Ar-Ge, yeni teknolojilerin tasarım ve geliştirilmesi, üretim ve
servis teknolojileri ile uçak motorları için yazılım alanındaki
ortaklığı konumunda yer alıyor. TTC’de görev yapan 300’e
yakın Türk mühendisi, GE Havacılık'ın ticari ve askeri uçak,
gemi ve endüstriyel motorlarının tasarım ve teknolojisini
geliştiriyor.
Türkiye Teknoloji Merkezi’nin genişlemesi kapsamında,
Gebze’de Ar-Ge ve yerel inovasyona odaklanacak yeni bir
binanın açılışı yapıldı. Bu genişleme, altyapı geliştirme, bil-
gi paylaşımı ve yerel araştırmaları teşvik etmeye odaklanan
GE’nin 900 milyon dolarlık yatırım taahhüdünün bir parçası
olarak öne çıkıyor.
GE Havacılık’ın global olarak yalnızca TTC’de bulunan Kap-
lama Merkez Laboratuvarı, kaplama uygulanan uçak moto-
ru parçalarının, uçuş ömrünün uzun süreli olması için yeni
kaplama test metodlarının geliştirildiği Ar-Ge çalışmalarına
odaklanacak. Laboratuvarda geliştirilen teknolojilerin ve
yöntemlerin, Avrupa ve Uzak Doğu’da 20’yi aşkın ülkeye ve
ABD’ye ihraç edilmesi planlanıyor.
Açılış törenine, Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Sedat
Güldoğan, TÜBİTAK MAM Başkanı Doç. Dr. Bahadır Tunaboy-
lu, GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ca-
nan M. Özsoy, GE Teknoloji Merkezi Genel Müdürü Dr. Aybi-
ke Molbay ve davetliler katıldı.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,...44
Powered by FlippingBook